Aflevering 5 - Tweedeling

In Nederland is er een toenemende tweedeling in de samenleving langs de lijnen van opleidingsniveau en inkomen. Met een hoger diploma heb je meer baanzekerheid, een hoger inkomen en oneindige mogelijkheden. Mensen met een lager diploma hebben hele andere vooruitzichten. Welke rol speelt kansenongelijkheid in het onderwijs in dit vraagstuk? Wordt deze kloof minder groot of juist versterkt door ons huidige onderwijsstelsel?

Tweedeling

In de vijfde en laatste aflevering van ‘Ieder Talent Telt’ kijkt Allard Amelink kritisch naar onze samenleving. In welke context vindt de vraag van kansengelijkheid in het onderwijs plaats? Welke krachten werken er in op het thema? En wat heeft geografie, mobiliteit van leraren, vroege selectie en ouderbetrokkenheid ermee te maken?

In deze aflevering gaat Allard in gesprek met Ahmed Marcouch, Carine Bloemhoff, Inge de Wolf, Eddie Denessen en Ufuk Kayha over segregatie in de samenleving en de invloed daarvan op kansengelijkheid in het onderwijs. Natuurlijk komt de allesbepalende knip tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs ook aan bod.

Link naar podcast

De sprekers in deze aflevering

Ahmed Marcouch

Ahmed Marcouch

Burgemeester van Arnhem. Voormalig Kamerlid en Stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Slotervaart. Burgemeester Marcouch vertelt over hoe kansengelijkheid ook onlosmakelijk verbonden in met armoede.

Carine Bloemhoff

Carine Bloemhoff

Carine Bloemhoff is sinds 2019 wethouder van de gemeente Groningen. Naast onderwijs heeft Carine ook werk en participatie, arbeidsmarktbeleid en accomodatiebeleid in haar portefeuille. Haar politieke drijfveer is ervoor te zorgen dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen in het leven, ongeacht in welk gezin het kind wordt geboren.

Inge de Wolf 2

Inge de Wolf

Inge de Wolf is directeur van de Academische Werkplaats Onderwijskwaliteit. Ook werkt Inge als strategisch inspecteur bij de onderwijsinspectie, is zij hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en werkt ze regelmatig voor de WorldBank en OECD. Inge vertelt over hoe het staat met kansengelijkheid in Nederland.

Eddie Denessen

Eddie Denessen

Hoogleraar aan de Universiteit van Leiden en hoofddocent Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Eddie Denessen is gespecialiseerd in onderzoeksgebieden die gerelateerd zijn aan kansenongelijkheid in het onderwijs. 

Ufuk Kahya

Ufuk Kayha

Ufuk Kahya is sinds 2018 wethouder in Den bosch. Hij heeft Duurzame mobiliteit, talentontwikkeling en Welzijn in zijn portefeuille. Eerder heeft hij als coach in het onderwijs gewerkt en heeft hij zich ingezet voor mensenrechtenprojecten in zowel binnen als buitenland.