"Alle dingen die je leert zijn van jou en maken jou waardevoller!"

Het schooljaar 20/21 loopt ten einde, een bijzonder jaar met thuisonderwijs en online open dagen. Gelukkig waren er ook positieve momenten, zoals het coachingstraject van professioneel straatvoetballer Soufiane Touzani. Na meerdere sessies waarin Touzani sprak over onderwijs in moeilijke tijden, de cito-toets en de oversteek naar de middelbare school, werd het coachingstraject afgelopen week afgerond. Ter afscheid kregen de leerlingen nog een laatste cadeau mee ter voorbereiding op de middelbare school, een exemplaar van het boek ‘Hoe overleef ik de brugklas?’ om het lezen tijdens de zomervakantie te stimuleren.

Afscheid Touzani
Beeld: ©GKA

Coachingstraject Touzani
In de afgelopen maanden coachte Touzani, in samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie, twaalf groepen acht naar de middelbare school. Een belangrijke en spannende overstap in het leven van ieder kind. Omdat niet ieder kind daarbij van huis uit defelzde ondersteuning krijg, is deze overgang voor sommige kinderen uitdagender dan anderen. Want de overgang van het basis- naar het voorgezet onderwijs is een spannende stap voor ieder kind. Deze overgang is voor sommige kinderen extra uitdagend, want niet iedereen krijgt vanuit huis dezelfde ondersteuning en voorlichting mee. Een drempel die het afgelopen schooljaar, vanwege het onderwijs op afstand, zichtbaarder werd dan ooit.

Vanwege Touzani zijn positieve levenshouding en ervaring met persoonlijke drempels, vonden wij hem de geschikte kandidaat om als ‘credible messenger’; een rolmodel, op te treden voor verschillende groepen acht. Meer dan driehonderd leerlingen van deze klassen werden de afgelopen weken gemotiveerd om hun talenten te ontwikkelen en met zelfvertrouwen te starten op de middelbare school. Tijdens het afscheid van dit traject gaf Touzani de leerlingen nog één laatste waardevolle les mee:

“Alle dingen die je leert zijn van jou en maken jou waardevoller!”

De oversteek in coronatijd
In het verlengde van de coachingslessen van Touzani gingen wij het gesprek aan met leerlingen en leerkrachten over dit bijzondere schooljaar. Tijdens de interviews komen verschillende onderwerpen aan bod zoals o.a. onderwijs op afstand, het inhalen van achterstanden en zenuwen voor de middelbare school. Na de zomer gaan wij nog met enkele groepachters, die dan inmiddels brugklassers zijn, in gesprek over hoe de eerste weken verlopen op de middelbare school. Lees de interviews terug via de links:

Interview #1: Safae uit Rotterdam
Interview #2: Todor uit Vlissingen
Interview #3: Mika uit Groningen
Interview #4: Thirsa uit Hoogeveen
Interview #5: Juf Angelique uit Almere
Interview #6: Milan uit Deventer


De Gelijke Kansen Alliantie wenst alle groepachters in Nederland een hele fijne zomervakantie en iedereen die straks naar de brugklas gaan enorm veel succes én plezier!