Landelijke GKA-Agenda's

Door kennisopbouw, (boven schoolse) kennisdeling en ontmoeting op veel besproken GKA-thema’s te stimuleren en te ondersteunen, bevorderen we kansengelijkheid. Om scholen die gezamenlijk werk willen maken van deze thema’s te verbinden, lanceert de GKA tot 2023 een aantal Landelijke GKA Agenda’s.

Landelijke agenda's

Iedere Landelijke GKA Agenda heeft tenminste een looptijd van twee jaar, met als doel het bouwen aan een duurzaam landelijk  en blijvend netwerk van scholen op het thema. De verschillende agenda’s kennen ieder hun eigen structuur en invulling, welke op basis van de vraag van professionals gedurende de looptijd verder wordt aangevuld. Voorbeelden zijn: subsidies voor scholen met betrekking tot interventies en programma’s, leernetwerken voor schoolleiders en docenten, en landelijke netwerkbijeenkomsten gericht op het thema. Meer informatie over de specifieke invulling van de verschillende Landelijke GKA Agenda’s vind je op de desbetreffende pagina.

Scholen uit het hele land kunnen zich aansluiten op de thema’s waar zij (gezamenlijk) werk van willen maken,  ook scholen uit gemeentes die niet aangesloten zijn op de Gelijke Kansen Alliantie. Zo bouwen we samen aan een sterk landelijk netwerk rondom het thema kansengelijkheid.

Tot 2023 worden er verschillende Landelijke GKA Agenda’s gelanceerd:

Contact

Heeft u al vragen of wilt u aan de slag met dit thema? Dan kunt u terecht bij:

Cees Kom
Landelijke GKA Agenda 'Professionalisering'

Nienke Dek
Landelijke GKA Agenda ‘Taal & Ouders’

Patty Huijbers
Landelijke GKA Agenda ‘Omgaan met Armoede op scholen’