Landelijke GKA-Agenda's

Door kennisopbouw, (boven schoolse) kennisdeling en ontmoeting op veel besproken GKA-thema’s te stimuleren en te ondersteunen, bevorderen we kansengelijkheid. Om scholen die gezamenlijk werk willen maken van deze thema’s te verbinden, heeft de GKA in 2021 en 2022 drie Landelijke GKA-agenda’s gelanceerd.

Landelijke agenda's

dere Landelijke GKA-agenda heeft tenminste een looptijd van twee jaar, met als doel het bouwen aan een duurzaam landelijk en blijvend netwerk van scholen op het thema. De huidige agenda’s kennen ieder hun eigen structuur en invulling, zoals subsidies voor scholen met betrekking tot interventies of programma’s en activiteiten gericht op landelijke, boven schoolse kennisopbouw en kennisdeling op het thema. Meer informatie over de specifieke invulling van de verschillende Landelijke GKA-agenda’s vind je op de desbetreffende pagina.

Scholen uit het hele land kunnen zich aansluiten op de thema’s waar zij (gezamenlijk) werk van willen maken,  ook scholen uit gemeentes die niet aangesloten zijn op de Gelijke Kansen Alliantie. Zo bouwen we samen aan een sterk landelijk netwerk rondom het thema kansengelijkheid.

Momenteel worden er verschillende Landelijke GKA Agenda’s gelanceerd:

Contact

Heeft u al vragen of wilt u aan de slag met dit thema? Dan kunt u terecht bij:

Cees Kom
Landelijke GKA Agenda 'Professionalisering' - lesgeven in een grootstedelijke context

Nienke Dek
Landelijke GKA Agenda ‘Taal & Ouders’

Patty Huijbers
Landelijke GKA Agenda ‘Omgaan met Armoede op scholen’