Landelijke GKA-Agenda's

Wanneer we spreken over gelijke kansen, is er een aantal thema’s die vaak terugkomen. De thema's komen aan bod tijdens gesprekken met schoolleiders en leerkrachten, ze staan in de GKA-agenda’s van gemeenten en zijn het onderwerp van onderzoeken en vakliteratuur. Het zijn de uitdagingen in en rondom het klaslokaal waar professionals meer over willen weten, een oplossing voor zoeken en waar energie op zit. Door kennisopbouw, (boven schoolse) kennisdeling en ontmoeting op deze thema’s te stimuleren en te ondersteunen, bevorderen we kansengelijkheid. Om scholen die gezamenlijk werk willen maken van deze thema’s te verbinden, lanceert de GKA tot 2023 een aantal Landelijke GKA Agenda’s.

Landelijke agenda's

Iedere Landelijke GKA Agenda heeft tenminste een looptijd van twee jaar, met als doel het bouwen aan een duurzaam landelijk  en blijvend netwerk van scholen op het thema. De verschillende agenda’s kennen ieder hun eigen structuur en invulling, welke op basis van de vraag van professionals gedurende de looptijd verder wordt aangevuld. Voorbeelden zijn: subsidies voor scholen met betrekking tot interventies en programma’s, leernetwerken voor schoolleiders en docenten, en landelijke netwerkbijeenkomsten gericht op het thema. Meer informatie over de specifieke invulling van de verschillende Landelijke GKA Agenda’s vind je op de desbetreffende pagina. Tot 2023 worden er verschillende Landelijke GKA Agenda’s gelanceerd:

  • Professionalisering (gestart)
  • Taal & Ouders
  • Omgaan met Armoede op scholen

Scholen uit het hele land kunnen zich aansluiten op de thema’s waar zij (gezamenlijk) werk van willen maken,  ook scholen uit gemeentes die niet aangesloten zijn op de Gelijke Kansen Alliantie. Zo bouwen we samen aan een sterk landelijk netwerk rondom het thema kansengelijkheid.

Landelijke GKA Agenda Professionalisering gestart

De Landelijke GKA Agenda Professionalisering is inmiddels officieel van start. Op deze pagina vind je meer informatie over o.a. de invulling van het programma en de verschillende onderwerpen binnen deze Landelijke GKA Agenda, de bijbehorende interventies en het leernetwerk ‘werk maken van gelijke kansen’ voor zowel docenten en schoolleiders.

Nog te starten: Taal & Ouders en Omgaan met Armoede op scholen

De Landelijke GKA Agenda’s die dit jaar starten zijn ‘Taal & Ouders’ en ‘Omgaan met Armoede op scholen’. Zodra hier meer informatie over bekend is, zal deze hier te vinden zijn.

Contact

Heeft u al vragen of wilt u aan de slag met dit thema? Dan kunt u terecht bij:

Nienke Dek
Landelijke GKA Agenda ‘Taal & Ouders’

Patty Huijbers
Landelijke GKA Agenda ‘Omgaan met Armoede op scholen’