Hoe draagt taal bij aan de talentontwikkeling van kinderen en hiermee aan gelijke kansen in het onderwijs?

Op vrijdag 25 oktober gaat Monaïm Benrida, programmamanager Gelijke Kansen van het Ministerie van OCW, met bezoekers in gesprek over het thema taal in relatie tot kansengelijkheid. Deze sessies vinden plaats op het Drongo Talenfestival in Nijmegen. Samen met gastsprekers komen drie onderdelen aan bod: taalontwikkeling bij 0- tot 4-jarigen (13.00 uur), taalbevordering en ouderbetrokkenheid (14.00 uur) en meertaligheid in relatie tot kansengelijkheid (15.00 uur). Op zaterdagochtend 26 oktober kunnen bezoekers in een kortere sessie aanvullend hun ideeen en suggesties toevoegen.  

Beeld: ©Drongo

In de voorbereiding van het Drongo Talenfestival heeft de Gelijke Kansen Alliantie gesproken met diverse professionals. Eén van hen is Martijn Wijngaards, doorgewinterd neerlandicus, voorheen onder meer actief als bibliotheekmanager (Noordoost Brabantse Bibliotheken) en leraar Nederlands (onder meer Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Canisius College en Rijn IJssel College). Op verzoek van de Gelijke Kansen Alliantie heeft Martijn opgeschreven wat de drie deelthema’s in hem oproepen. In evenzoveel anekdotes verwoordt hij welke gedachten, gevoelens en twijfels hij kent als vader én professional.

Van u horen we tijdens de sessies graag eveneens wat uw ideeën en ervaringen zijn, vanuit het perspectief van de professional, de ouder of het kind. U kunt zich voor één of meerdere onderdelen aansluiten bij deze sessies.

Wanneer? Vrijdag 25 oktober 2019, 13.00-16.00 uuren zaterdag 26 oktober 11.00-12.00 uur.

Waar? Drongo Talenfestival, Elinor Ostrom-gebouw, Heijendaalseweg 141, Nijmegen.

Klik hier voor meer informatie en (gratis) tickets.