Interventie Zwolle: Betere aanpak van opgroeiproblemen door data kinderindex

Een scheiding, armoede, schulden, geweld: problemen thuis hebben invloed op kinderen, en daarmee op hun schoolprestaties. Waarom heeft het ene kind meer last van problemen thuis dan een ander kind? Welke factoren beïnvloeden kinderen? En hoe kunnen data hierin helpen? In 2016 startten de gemeente Zwolle en GGD IJsselland de jongerenindex Zwolle. Deze index geeft per wijk een beeld van de bedreigende en beschermende factoren die van invloed zijn op het opgroeien van jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De jongerenindex is een succes en daarom ontwikkelt de gemeente Zwolle nu ook een kinderindex voor kinderen tussen min 9 maanden en 12 jaar. 

Aan de slag

Daphne de Vries van de gemeente Zwolle: “Lokale GGD’en, het rijk, gemeenten en onderwijsinstellingen beschikken allemaal over waardevolle data, maar los van elkaar zeggen de cijfers niet zoveel. Door data aan elkaar te koppelen, geef je ze betekenis. Dat hebben we met de jongerenindex gedaan. Zo konden we bijvoorbeeld zien dat het effect op jongeren die opgroeien met echtscheidingsproblematiek per wijk verschillend was. Jongeren uit de ene wijk ervaarden veel minder problemen, thuis en op school, dan jongeren uit de andere wijk. Door de jongerenindex kunnen we nu op wijkniveau beter prioriteren en bekijken welke hulp nodig is voor jongeren en hun ouders. Dat willen we ook voor jongere kinderen mogelijk maken.”  

Ambitie

“Met de kinderindex willen we problemen rond het opgroeien van jonge kinderen vroegtijdig signaleren en beter aanpakken. Hiermee hebben we ook een gemeenschappelijk startpunt voor alle professionals.” De kinderindex gaat professionals handvatten bieden om zich een goed beeld te vormen van de wijk en het gesprek aan te gaan met betrokkenen, zoals ouders/opvoeders, scholen, sociaal wijkteam of het kind zelf. Voor beleidsmakers, adviseurs en bestuurders is de kinderindex bovendien een waardevol sturingsinstrument.

Contact

Daphne de Vries

Adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente Zwolle

E: d.de.Vries@zwolle.nl

T: 06 54 93 24 43