Privacy

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Hoe gaat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om met uw persoonsgegevens?

OCW gebruikt uw e-mailadres alleen voor het beantwoorden van uw vraag. 

Bewaren persoonsgegevens

OCW bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het beantwoorden van uw vraag. Daarna worden de gegevens vernietigd, tenzij OCW de gegevens nodig heeft voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw vraag wordt door ons accountteam beantwoord. Wij delen uw gegevens niet met derden. In geval van misbruik of strafbare uitingen kan een strafrechtelijk onderzoek volgen.

Beveiligen persoonsgegevens

OCW voldoet technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van uw gegevens. Ook de vraagafhandeling is zo ingericht dat alleen de noodzakelijke medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Uw rechten

Informatie over uw rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Daarnaast heeft u ook het recht om een melding te doen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens