Interventie Sittard-Geleen: Weekendschool 'Petje Af'

"Wat wil je later worden?” Voor veel kinderen is dat een moeilijke vraag. Vooral voor kinderen die opgroeien in armoede, of met een taalachterstand.

Kinderen durven zelf met ideeën te komen en worden enthousiaster.

Weekendschool ‘Petje af’ helpt kinderen tussen de 10 en 14 jaar ontdekken wat hun talenten en mogelijkheden zijn. Vooral door de kinderen te helpen hun zelfvertrouwen te vergroten.

Sittard-Geleen Petje Af

Zeven keer per jaar start een nieuw blok. Elk blok bestaat uit vier lessen. Daarbij komen nog een afsluitende activiteit en een jaarafsluiting. In totaal kunnen kinderen dus 30 zondagen per jaar bij Petje af terecht. 

Beroepen ontdekken

Elk blok heeft dezelfde opzet. Eerst komt een gastleraar vertellen over een beroep, bijvoorbeeld een huisarts. 

Daarna volgt een bezoek aan de werkplek van de gastleraar. Kinderen zien daardoor meer beroepen binnen de beroepsgroep, zoals doktersassistent.

Op de derde zondag mogen de kinderen aan hun ouders presenteren wat ze geleerd hebben. Bijvoorbeeld door een toneelstuk of spreekbeurt. En de vierde zondag staat een bezoek naar bijvoorbeeld een theater, sportclub of museum op de planning. Zo wordt het blok op een gezellige manier afgesloten.

Toekomstdroom

Door kinderen te laten zien wat er nog meer is en hun leefwereld te vergroten, helpt de weekendschool ze hun toekomstdroom ontdekken. Kinderen krijgen daardoor een idee waar ze voor willen gaan.

Het zelfvertrouwen groeit en kinderen worden socialer. Ze durven zelf met ideeën te komen en worden enthousiaster.

Het doel is om met een tweede groep op dezelfde locatie in Sittard-Geleen te starten. De toekomstdroom van Petje af is om in de hele regio actief te zijn.  

Contact