Interventie Levensvaardigheden

Kinderen moeten zichzelf goed kennen, goed om kunnen gaan met anderen en verantwoordelijke keuzes maken. Als zij deze ‘levensvaardigheden’ hebben, zijn ze klaar om volwassen te worden. Maar helaas leren niet alle kinderen dat thuis. Leiden pakt deze ongelijkheid aan.

We weten welke levensvaardigheden belangrijk zijn en we weten ook hoe we die over kunnen brengen op kinderen en ouders

Het project helpt kinderen met het leren van levensvaardigheden. Dit wordt op verschillende manieren gedaan. 

Leiden initiatief levensvaardigheden

In gesprek

Leraren en medewerkers van jeugdzorg worden getraind in het herkennen van aan- en afwezige vaardigheden. Als het nodig is, kan er op school of in therapie aandacht aan worden besteed. Dat kan door er met de kinderen en hun ouders over te praten.

Ondersteuning van ouders

Ook ouders moeten leren. Ouders weten niet altijd hoe ze het beste hun rol als ouder kunnen uitvoeren. Daarom krijgen ze daar ondersteuning in.

In het project wordt ouders verteld welke levensvaardigheden kinderen nodig hebben. Als ouders het willen, krijgen ze hulp bij het thuis aanleren van levensvaardigheden. Ook worden ouders ondersteund bij het ontwikkelen van hun eigen vaardigheden.

Door ouders met hun levensvaardigheden te helpen, voelen zij zich beter. Dat heeft weer een goed effect op de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen.

Beter gedrag

Kinderen krijgen dankzij de vaardigheden meer zelfvertrouwen en een beter inlevingsvermogen. Hierdoor laten zij minder probleemgedrag zien, zoals pesten en stelen. Ook gaan ze met meer plezier naar school.

Situatie nu

Op dit moment onderzoekt Leiden wat de invloed is van het project. Scholen waar het programma loopt worden vergeleken met scholen waar dit niet gebeurt.

Toekomstplannen

Het doel is een programma bedenken voor kinderen in groep 1 t/m 8, waar ouders actief bij betrokken zijn. De ambitie is dat Levensvaardigheden een schoolvak wordt en net zo belangrijk is als rekenen en taal. Zo krijgt ieder kind dankzij Levensvaardigheden gelijke kansen.

Contact

Carolien Gravesteijn, Hogeschool Leiden (gravesteijn.c@hsleiden.nl).