Interventie Leiden: Levensvaardigheden van álle kinderen vergroten

Het hebben van goede levensvaardigheden kan voor kinderen in het basisonderwijs bijdragen aan een fijne schooltijd, zodat zij met moeilijke situaties thuis, op school en in de wijk kunnen omgaan. Helaas krijgt niet ieder kind deze vaardigheden voldoende mee. Dat kan het leren in de weg staan. Met dit uitgangspunt gingen Leidse onderzoekers aan de slag: hoe kan de stad de vaardigheden van álle kinderen helpen bevorderen? Wat is de rol van ouders hierbij? En hoe kan een interventie tot stand komen die scholen ondersteunt in plaats van extra werk oplegt? Lector Carolien Gravesteijn: “Het onderzoek is belangrijk, omdat we een interventie willen aanbieden die aansluit bij de belevingswereld en huidige realiteit van kinderen, ouders en scholen.”

Aan de slag

De onderzoekers gingen het gesprek aan met ouders, kinderen, scholen en maatschappelijke partners in de wijk. “Onderzoeker Daphne Petterson voerde veel van die gesprekken en is inmiddels bezig met een analyse van de data. Wat al naar voren komt is dat er veel moeilijke situaties rondom relaties zijn, zoals scheidingen en conflicten tussen kinderen en ouders. Scholen krijgen te maken met deze problematiek, of ze willen of niet. We hoorden regelmatig over pestgedrag en kinderen die vonden dat ze zich sterker voor moesten doen dan ze zijn. Ook de BSO en andere organisaties in de wijk bevestigden pestgedrag onder leerlingen.”

Ouders en kinderen

Dat de onderzoekers alle betrokken partijen spreken, vinden zij belangrijk. “Ouders die zich straks herkennen in de interventie kunnen het effect ervan versterken. Wanneer je je verdiept in hun verhaal, krijg je meer begrip voor ze”, zegt Petterson. “Ze hebben zelf dingen meegemaakt en moeten vaak hard werken om de eindjes aan elkaar te knopen. Ouders zijn moe of uitgepu,t en soms ook alleenstaand.” Gravesteijn: “Dat we kinderen persoonlijk gesproken hebben, is bijzonder. Zij konden heel goed verwoorden hoe onzeker en onveilig ze zich soms voelen. Bovendien leverde het onderzoek een mooie bijvangst op: informatie over hóe je kinderen bevraagt.”

Ambitie

“Scheiden is een landelijk probleem”, vervolgt Gravesteijn. “Het is voor kinderen in zo’n situatie moeilijk om te leren hoe je een relatie behoudt of redt, terwijl het een belangrijke levensvaardigheid is. Onze ambitie is om de levensvaardigheden van kinderen thuis, op school en in de wijk te versterken door samen met de doelgroepen een aanbod voor iedere leeftijdsgroep op maat te ontwikkelen. Op deze manier willen we scholen ondersteunen en ontlasten, een samenwerking tussen ouders en school versterken en ouders en kinderen vaardiger voor het leven maken. Over twee maanden bespreken we een voorstel van de interventie met betrokkenen.”

Contact

Carolien Gravesteijn

Lector Ouderschap & Ouderbegeleiding van de Hogeschool Leiden

E: gravesteijn.c@hsleiden.nl

Daphne Petterson

Onderzoeker van de Hogeschool Leiden

E: petterson.d@hsleiden.nl