Interventie Haarlem: Extra onderwijs met High Dosage Tutoring

Betere rekenvaardigheden, meer zelfvertrouwen en het aanleren van nieuwe leerstrategieën. De van origine Amerikaanse aanpak High Dosage Tutoring (HDT) kent veel voordelen voor leerlingen uit groep 7 en 8 met een achterstand in rekenen. Sinds februari 2018 startten ongeveer 50 leerlingen per jaar van vijf basisscholen in het Haarlemse Schalkwijk met de aanpak. Inmiddels is de tweede groep bezig. Margret Mes, beleidsmedewerker onderwijs en bestuurssecretaris Salomo, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid Kennemerland: “Ik vind HDT een perfecte aanvulling op wat er al is voor leerlingen met een achterstand in de gemeente Haarlem, zoals de VVE voor de jongere kinderen, de schakelklassen en de verlengde schooldag.”

Aan de slag

Elke dag oefenen geselecteerde leerlingen in groepjes van twee onder begeleiding van een vaste tutor een uur lang met rekenen onder schooltijd. “Vandaar High Dosage”, lacht Anne Kielman, directeur van de Nederlandse uitvoerende organisatie The Bridge Learning Interventions, die contact heeft met Saga Education vanuit Amerika. “Bovendien hebben de tutors elke week telefonisch contact met de ouders. HDT is meer dan extra rekenbegeleiding. We kijken naar het hele kind, bouwen een band op met hen én de ouders en werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Vaak kunnen ze best rekenen, maar geloven ze het niet. Ondanks dat HDT onder lestijd plaatsvindt, blijkt uit Amerikaans onderzoek dat er een verbetering zichtbaar wordt in andere vakken, bijvoorbeeld door een betere werkhouding.” Waarom rekenen? “Omdat het een vak is waar je snel progressie in kunt maken. Al is er bijvoorbeeld ook aandacht voor taalbegrip in sommen.”

Ambitie

Ongeveer twintig besturen van basisscholen uit de regio financieren drie jaar lang samen dit kostbare project, dat wordt onderzocht en uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam. Mes: “Voor de zomer van 2020 maken we de balans op en analyseert de UvA de data. Op basis daarvan -en van het verkrijgen van de benodigde financiering- beslissen we of we HDT structureel gaan aanbieden. We zijn in gesprek met een vmbo-school voor uitbreiding daar. Dat is de volgende, logische stap. Bovendien is uitvoerder The Bridge bezig met een uitbreiding in Amsterdam-Zuidoost.”

Contact

Salomo, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Margret Mes, Beleidsmedewerker onderwijs en bestuurssecretaris

T: 06 44 53 26 47