Interventie High Dosage Tutoring (HDT)

Haarlem helpt kinderen in groep 7 en 8 met een achterstand in rekenen. Hiervoor zet de gemeente het programma High Dosage Tutoring (HDT) in. Zo krijgen ook deze kinderen een gelijke kans als ze naar de middelbare school gaan.

Soms stijgen leerlingen twee uitstoomniveaus

HDT is een methode uit de Verenigde Staten. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de methode kinderen goed kan helpen: sommige leerlingen stijgen soms tot wel twee uitstroomniveaus. Het project duurt minimaal 3 jaar en wordt georganiseerd door Stichting The Bridge Learning Interventions.

Rekenachterstand

In februari 2018 zijn 52 leerlingen uit groep 7 van vier basisscholen in Haarlem-Schalkwijk met een achterstand in rekenen begonnen met HDT. De leerlingen krijgen HDT van de tweede helft van groep 7 tot en met de eerste helft van groep 8. In februari 2019 is een nieuwe groep kinderen gestart.

Haarlem high dosage tutoring

Intensieve begeleiding

Voor leerlingen met een rekenachterstand kan HDT de juiste methode zijn. In vaste groepjes van twee krijgen de leerlingen een jaar lang dagelijks een lesuur begeleiding. De gebeurt onder schooltijd en met een persoonlijke tutor. Niet alleen de reken-vaardigheden moeten verbeteren, maar ook het zelfvertrouwen van de kinderen.

De tutor

Deze tutoren worden opgeleid door TBLI en dagelijks gecoacht door een projectleider. Hij of zij helpt de leerlingen om beter te worden in rekenen, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. De tutor spreekt de ouders wekelijks over hoe het gaat.

Groot effect

"Uit Amerikaans onderzoek blijkt HDT te helpen bij het rekenen. Sommige leerlingen gaan wel twee niveaus vooruit”, zegt Margret Mes van Salomoscholen. Naast de hogere cijfers, krijgen leerlingen meer zelfvertrouwen. “Ze ontdekken dat ze ergens goed in zijn, soms zelfs voor de eerste keer in hun leven.”

Onderzoek

The Scalable Education Programs Partnership (SEPP), onder leiding van Bowen Paulle, van de Universiteit van Amsterdam onderzoekt hoeveel invloed HDT heeft op de ontwikkeling van leerlingen. Zij hebben ook eerder onderzoek verricht naar een HDT-project op een middelbare school in Amsterdam Nieuw-West. Uit dit onderzoek bleek de methode heel effectief te zijn.

Contact

Marget Mes, bestuurssecretaris Salomo, (margret.mes@salomoscholen.nl, 06 44 53 26 47)

Stichting The Bridge Learning Interventions (info@tbli.nl)