Interventie Eemsdelta: Krachten bundelen met gemeenten en bedrijfsleven voor talent- en loopbaanontwikkeling

De regio Noord- en Midden-Groningen kampt met krimp, armoede en aardbevingen. Geen ideaal toekomstperspectief voor jongeren. Daarom staken twee jaar geleden al zeven schoolbesturen uit het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) de koppen bijeen. Zij gingen samenwerken met de Economic Board Groningen. Sinds oktober 2018 is de Vereniging Kansrijke Groningers opgericht met als doel: het verbeteren van gelijke kansen in het onderwijs en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Annelot Wagenaar, projectmanager Kansrijke Groningers: “Alle 22 onderwijsbesturen, en daarmee 120 scholen, zijn lid geworden. Met onze vier doorgaande programmalijnen voor talent- en loopbaanontwikkeling bereiken we inmiddels 20.000 leerlingen.”

Aan de slag

Binnen het eerste programma, ICT & Techniek,  implementeren alle scholen een leerlijn om digitale geletterdheid van leerlingen te stimuleren. Hiermee loopt de regio voorop in Nederland. Binnen het tweede programma Ondernemen starten vijf vo-scholen met het programma ‘jong ondernemen’. Doel is dat jongeren een ondernemende houding ontwikkelen die steeds meer nodig is op de arbeidsmarkt. In het derde programma Talent, loopbaan & ambitie staat de leerling centraal tijdens de ouder-kind-leerkrachtgesprekken. Leerlingen presenteren aan de hand van een digitaal portfolio hun talenten en ambities. Het doel is om het talent/loopbaan-portfolio mee te laten reizen van po, naar vo en mbo. Het portfolio is uiteindelijk de start van je CV.

Daarnaast gaan Gelijke Kansen-coördinatoren leerkrachten, ouders, maar vooral leerlingen ondersteunen die vanuit hun thuissituatie minder kansen hebben op de (toekomstige) arbeidsmarkt. “Denk aan hulp bij het aanvragen van financiële middelen, huiswerkbegeleiding, een veilige plek om te studeren en school- en beroepsoriëntatie. Leerkrachten leren extra gesprekstechnieken om de leerlingen beter te kunnen begeleiden en worden op risicovolle basisscholen ondersteund in verwijzingstrajecten.” Tenslotte komt in het vierde programma Werk in de regio een virtual reality experience. “Daarmee ervaren leerlingen de wereld van een bedrijf waarvan de deuren normaal gesproken gesloten blijven voor hen, zoals een chemiefabriek of windmolenpark.” Daarnaast wordt er een samenwerking in gang gezet tussen het bedrijfsleven, de gemeenten en het onderwijs in regio Eemsdelta en Het Hogeland, met als thema een Leven lang ontwikkelen (denkend aan gebiedscoöperatie/ innovatiewerkplaatsen).

Ambitie

De deelnemende schoolbesturen in samenwerking met de gemeenten en het bedrijfsleven willen langdurig werken aan bovengenoemde thema’s, waarbij gedacht wordt aan een ‘generatie lang’: een termijn van 7 à 8 jaar. Op die manier denken zij een stevige impuls te geven aan actualisering van het onderwijs, aansluiting op de (regionale) arbeidsmarkt en aan het borgen van deze programmalijnen in het curriculum.

Contact

Annelot Wagenaar

Projectmanager Kansrijke Groningers 

E: a.wagenaar@kansrijkegroningers.nl

T: 06 48 42 68 76

W: www.kansrijkegroningers.nl