Interventie Apeldoorn: Jongerencoaches bereiken jongeren wél

Hoe bereik je jongeren tussen de 14 en 30 jaar die thuis zitten of dat dreigen te doen? Hoe zorg je ervoor dat je preventief en laagdrempelig werkt? “Het is een vraag waar veel gemeenten in Nederland mee worstelen”, weet Susanne ten Doesschate-Boekelman van 2GetThere. “Om onderaan de streep geld te besparen en –nog belangrijker- jongeren die uitvallen of dreigen uit te vallen beter te bereiken, is investering vooraan nodig. Je moet laagdrempelig, betrouwbaar en herkenbaar zijn. Dat is 2GetThere, bijvoorbeeld in een succesvolle pilot in Apeldoorn.”

Aan de slag

Met nog een half jaar te gaan hebben zich honderd jongeren aangemeld voor de pilot, terwijl gestreefd werd naar negentig. Hoe komt dat? “Wij nodigen jongeren uit en bieden hen de ruimte en steun om zélf hun eigen problemen te onderzoeken en oplossingen te vinden. Daarbij worden ze begeleid door andere jongeren, ervaringsdeskundigen met een zeer diverse achtergrond, die hun taal spreken en ondertussen zelf ook leren van het traject. Dat spreken van de taal is overigens soms heel letterlijk. We hebben coaches die vanuit de positie van statushouder komen aangetrokken. Dat levert weer veel nieuwe contacten met andere statushouders op die de weg in Nederland naar werk of onderwijs nog niet gevonden hebben.”

De jongeren pakken vanuit hun eigen motivatie hun probleem aan, kiezen zelf een coach en zien elkaar op een zelf afgesproken plek. “ Aan de hand van de hulpvraag en zelfredzaamheid van de jongere gaan we aan de slag.”

Ambitie

We verkennen mogelijkheden om de inzet en begeleiding van de jongerencoaches verder te verbreden. Bedrijven kunnen daartoe een jongerencoach adopteren. “Ons doel is om de pilot in Apeldoorn in januari 2020 uit te breiden tot de hele regio. De toezeggingen van een groot aantal gemeenten zijn gedaan. De uiteindelijke ambitie is dat jongeren straks in iedere stad in Nederland coach kunnen krijgen als ze dat wensen.”

Contact

Susanne ten Doesschate-Boekelman

Projectmanager 2GetThere

E: susanne@2gettherecoaching.nl

W: www.2gettherecoaching.nl