Interventie Amersfoort: Sociaal werker binnen het schoolteam voor preventieve hulp

“Op scholen in kwetsbare wijken hebben medewerkers vaak scherp in beeld met welke gezinnen het niet goed gaat. Alleen is de stap naar hulpverlening soms te groot; hulp duurt te lang, of ouders zijn huiverig. Om dat gat te dichten, plaatst Amersfoort een sociaal werker voor 2,5 dag per week in het team van de basisschool. We willen preventief ondersteuning bieden om zwaardere hulpverlening te voorkomen en om kinderen te helpen zich optimaal te ontwikkelen.”

Aan de slag

Aan het woord is Karin van der Veen, senior beleidsregisseur bij de gemeente Amersfoort. Een stad waar al veel gebeurt om gelijke kansen te creëren voor alle kinderen en jongeren. “De basis staat er. We werken wijkgericht met in iedere wijk een Amersfoortse Brede Combinatie (ABC). Daar binnen werken kinderopvang, onderwijs en welzijn samen aan een naschools aanbod, doorgaande leerlijnen, het versterken van sociale cohesie in de wijk en het betrekken van ouders. Daarnaast zijn daar waar nodig activiteiten zoals de Weekendschool, verlengde schooltijd, de Vakantie Academie en het mentoren en coachen van kinderen en jongeren. Ook bieden we veel taalactiviteiten aan in de vorm van bijvoorbeeld Boekstart en de Voorleesexpress, en regelingen voor kinderen in armoede.”

De sociaal werker komt daar aan het begin van 2020 bij. Tot die tijd treft de gemeente voorbereidingen. Wie vervult de functie? Hoe richten we alles in? “Eén school met voorschoolse voorzieningen is zeker betrokken, waarschijnlijk komt daar nog een basisschool bij. De sociaal werker vormt een laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders met opvoedvragen, organiseert themabijeenkomsten, wijst de weg naar bestaande hulp en het bestaande aanbod van activiteiten in de wijk, en is onderdeel van het schoolteam. Dat laatste is cruciaal omdat de medewerker zo goed toegankelijk is. Daarnaast is van belang dat het een vertrouwde persoon voor ouders is. We willen ook de ouders bereiken die huiverig of angstig zijn voor professionele hulpverlening.”

Ambitie

Amersfoort gaat de nieuwe interventie monitoren. “Maar dat is nog niet zo gemakkelijk”, weet Van der Veen. “Want hoe meet je dat kinderen zich beter ontwikkelen? En stel dat de toestroom naar professionele hulp lager wordt, is dat dan te herleiden? Daar moeten we het komende half jaar nog naar kijken. Als de aanpak succesvol blijkt, bekijken we of we die uitbreiden naar meer basis- en voorscholen.”

Contact

Karin van der Veen

Senior beleidsregisseur Amersfoort

E: kr.vanderveen@amersfoort.nl

T: 033 46 94 580