Toolkit

Deze toolkit van het programma Gelijke Kansen is ontwikkeld om gemeenten, scholen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties te helpen bij de aanpak van kansengelijkheid. U vindt hier onder meer de Oriëntatiewijzer Extra onderwijs en factsheets voor gemeenten met een interventie op gelijke kansen in samenwerking met de GKA.

Oriëntatiewijzer Extra onderwijs

Dit document is bedoeld ter ondersteuning van mensen, organisaties of gemeenten die enthousiast zijn over het idee van extra onderwijs zoals dat wordt geboden door Petje Af, IMC Basis en de Weekend Academie, maar zich afvragen waar ze rekening mee moeten houden of wat er komt kijken bij het starten van een dergelijk initiatief. Het document bestaat uit een lijst met bewustwordingspunten en een set aan vragen om de wensen en behoefte t.a.v. extra onderwijs in kaart te brengen.

> Oriëntatiewijzer Extra onderwijs

Factsheets gemeenten

Voor elke gemeente waar nu een interventie op gelijke kansen loopt in samenwerking met de GKA, is een factsheet gemaakt. De cijfers uit de factsheets kunnen richting geven aan de ambities, afspraken en interventies die een gemeente formuleert in de GKA-Agenda. De indicatoren brengen lokale uitdagingen scherp in beeld en bieden aanknopingspunten voor gesprekken en nadere analyse.

> Gemeente Achtkarspelen

> Gemeente Alkmaar

> Gemeente Amsterdam

> Gemeente Apeldoorn

> Gemeente Arnhem

> Gemeente Bergen op Zoom

> Gemeente Breda

> Gemeente Capelle a/d IJssel

> Gemeente Den Haag

> Gemeente Dordrecht

> Gemeente Eemsdelta

> Gemeente Groningen

> Gemeente Haarlem

> Gemeente Heerlen

> Gemeente Hoogeveen

> Gemeente Leiden

> Gemeente Nijmegen

> Gemeente Roermond

> Gemeente Rotterdam

> Gemeente Schiedam

> Gemeente Sittard-Geleen

> Gemeente Tilburg

> Gemeente Venray

> West-Friesland

> Gemeente Súdwest-Fryslân

> Gemeente Zwolle