Wethouder Meijer: "Er zijn genoeg kansen, maar je hebt wel een duwtje nodig"

De reden dat gemeente Ede zich heeft aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) is helder. Wethouder Leon Meijer: “We zijn al op verschillende terreinen bezig met gelijke kansen. Vaak gebeurt dat indirect, bijvoorbeeld met aandacht voor voor- en vroegschoolse educatie, voor gezonde voeding en voor een kansrijke start.” Hoewel Ede al maatregelen neemt om kansengelijkheid te bevorderen, is het niet altijd makkelijk om de doelgroep te bereiken.

Iedereen moet mee kunnen doen

“Omdat we op verschillende terreinen bezig zijn met gelijke kansen, is het de kunst dat we van elkaar weten dat we met dit thema bezig zijn, zodat er niet alleen losse acties zijn. Ede is uitgeroepen tot gelukkigste gemeente van Nederland: wat moet je doen om dat te blijven? Daarin zoeken we telkens naar oplossingen.” De coronacrisis heeft bovendien wat blootgelegd in de gemeente, namelijk de groeiende kloof tussen rijk en arm. Meijer: “Als wethouder is het mijn taak om die kloof te verkleinen, zodat iedereen mee kan doen. Ik ben zelf opgegroeid bij een bijstandsmoeder en ik weet uit ervaring dat er genoeg kansen zijn, maar je hebt wel een duwtje nodig. Anders red je het niet. We hebben alle faciliteiten, maar hoe zorg je dat mensen dit kennen en het gebruiken?”

Wethouder Leon Meijer van gemeente Ede

Startpositie is bepalend voor een kind

Gelijke kansen heeft volgens Meijer niets te maken met het aanbieden van kansen, maar met je startpositie. Die is bepalend. “Met de werkgroep Kansrijke Start willen we ervoor zorgen dat je als kind niet achteraan begint. We weten dat als er bij (aanstaande) moeders problemen voordoen in de periode van zwangerschap tot het kind 2 jaar is, die een langdurige uitwerking kunnen hebben op verdere ontwikkeling. Inzet op deze doelgroep is dus van groot belang met mogelijk groot effect. Het mag niet zo zijn, in Nederland, dat de omstandigheden waarin je opgroeit ervoor zorgen dat je met een grote achterstand begint. We proberen gezinnen te bereiken door bijvoorbeeld de verloskundige in te schakelen en de GGD. Zij maken aanstaande moeders bekend met de programma’s die er zijn.

Brede doelgroep om te bereiken

We willen de doelgroep nog beter in beeld krijgen en daar werkt de lokale coalitie van gelijke kansen nu ook hard aan. De groep is breed, denk aan jonge vrouwen zonder opleiding, vrouwen met psychische problematiek of vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Maar ook opgeleide vrouwen met partners waar bijvoorbeeld signalen van huiselijk geweld is, vrouwen met mogelijk een depressie of vrouwen die roken vallen onder deze doelgroep. Dit wetende kun je heel gericht interveniëren. Vanwege het maatwerk dat we bieden, lukt het om achter de voordeur te komen.”

Je hebt mensen nodig in je omgeving die in je geloven, die zeggen ‘jij kan het wel'.

Scholen zijn belangrijk voor een sluitend netwerk

Meer regelingen opzetten of meer communicatie om de doelgroep te bereiken, is niet de oplossing volgens Meijer. “Het begint op school. Die weet wie er wel of niet mee kunnen doen. Met de informatie van scholen en leerkrachten sluit je dat netwerk. Scholen zijn hiervoor enorm belangrijk.” Zij komen ook zelf met initiatieven op het gebied van gelijke kansen. “Wat we hebben gemerkt, tot onze verbazing, is dat er een groep kinderen op het vmbo zit dat amper Nederlands spreekt en schrijft, en toch door de basisschool is gerold. Hoe kan dit? Er is een forse taalachterstand, daarmee gaan ze het niet redden op school. Daarom komt er extra taalonderwijs voor deze groep, samen met de school, en gaan we verder kijken bij andere scholen. Te beginnen bij basisscholen.”

Initiatieven buiten school helpen kinderen te bereiken

“Sinds corona hebben we wekelijks contact met schoolbesturen, er zijn nu korte lijntjes. Daardoor zien we sneller wat er speelt en kunnen we sneller actie nemen.” Ook buiten school zijn er initiatieven om kinderen de kans te geven om mee te (blijven) doen. “Sportorganisaties weten dat ze bij de gemeente kunnen aankloppen als een kind stopt vanwege financiële problemen. Daarnaast gaat er veel geld naar huiswerkbegeleiding, inmiddels zijn er veertig clubs. Scholen waren stomverbaasd, want dat kunnen ze zelf ook doen op school, maar clubs kunnen kinderen soms beter bereiken. Als het zo uitpakt, laten we dat gebeuren.”

Directe omgeving belangrijk voor het grijpen van kansen

De gemeente speelt een rol in het faciliteren en ondersteunen van het pakken van kansen, maar volgens Meijer zijn mensen in iemands omgeving net zo belangrijk. “Je hebt mensen nodig in je omgeving die in je geloven, die zeggen ‘jij kan het wel'.’ Dat kan een leerkracht zijn, of een familielid. Of een buddy. Voor sommige programma’s, vanuit de jeugdzorg, vragen we daar ook naar, dat ze kinderen een buddy aanbieden.” Zo hoopt Meijer dat kinderen die ondanks een slechte start, toch hun kansen grijpen.