High Dosage Tutoring

High Dosage Tutoring helpt bij inhalen leerachterstand

Dit overzicht laat zien dat de leerprestaties van achterstandskinderen te verbeteren zijn door het aanbieden van High Dosage Tutoring (HDT). Bij deze intensieve methode lopen leerlingen met een grote leerachterstand binnen korte tijd hun achterstand in door extra begeleiding en aandacht van persoonlijke tutor onder schooltijd.

Over het onderzoek High Dosage Tutoring

  • School: bovenbouw PO en onderbouw VO
  • Duur: een schooljaar
  • Evidentie: overzichtsstudie met voornamelijk gerandomiseerde experimenten
  • Locatie: Verenigde Staten (Saga Education) en Nederland (The Bridge Learning Interventions)
    PO/VO
  • Bronnen:

Achtergrond

In de Verenigde Staten zijn recent een reeks studies verricht naar High Dosage Tutoring (HDT) voor leerlingen met een leerachterstand. Deze en resultaten van Nederlandse studies zijn te vinden op de website van de Universiteit van Amsterdam. 

Doelgroep

De doelgroep van HDT bestaat uit leerlingen met een leerachterstand op het gebied van rekenen. Het gaat hierbij om kinderen in de bovenbouw van de basisschool en onderbouw van de middelbare school.

Interventie

Met High Dosage Tutoring halen leerlingen grote leerachterstanden in, waardoor zij een betere aansluiting krijgen op hun vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Kort gezegd krijgen leerlingen bij HDT één lesuur per dag extra rekenondersteuning (op 1F-niveau) van een persoonlijke tutor in een 2-op-1 setting onder schooltijd. Ook is er wekelijks contact met de ouders en de leerkrachten worden binnen het project betrokken. De tutoren worden professioneel getraind en dagelijks begeleid door de Site Director (projectleider).

De tutoren werken nauw samen met leerkrachten en ander schoolpersoneel om te zorgen voor kennisdeling en de beste begeleiding voor de leerlingen. HDT is een holistische benadering waarbij sterke sociale relaties cruciaal zijn. Deze sterke band tussen tutoren, leerlingen en hun ouders ondersteunen de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen, zoals het opbouwen van zelfvertrouwen en een Growth Mindset.

In Nederland wordt op dit moment Bridge High Dosage Tutoring uitgevoerd door Stichting The Bridge Learning Interventions in Haarlem en Amsterdam.

Resultaten

Cook et al. (2014) vinden grote leerwinsten voor de combinatie van High Dosage Tutoring (in het artikel tutoring door Match Education genoemd) en Becoming A Man (BAM, een sociaal-emotioneel programma voor het aanleren van een positieve levenshouding en het ombuigen van negatief gedrag). Het programma was gericht op achterstandsjongeren op een middelbare school in Chicago. Deze leerlingen hadden een forse leerachterstand in wiskunde en liepen een hoog risico om uit te vallen. De focus van de HDT-interventie is maatwerk: het programma is ingericht om leerlingen te helpen met wat zij daadwerkelijk nodig hebben. Beide interventies duurden maximaal 27 weken. HDT bestond uit één uur per dag kleinschalige wiskunde-instructie.

Het BAM-component duurde één uur per week en was gericht op het aanleren van een positieve levenshouding. Deelname aan een (alleen BAM) of twee componenten van het programma verbeterde de wiskundecijfers met 0,67 SD, maar had geen invloed op de taalvaardigheid van de leerlingen.

*SD = standaarddeviatie.
Een standaarddeviatie is een spreidingsmaat, waarmee aangegeven kan worden in hoeverre studenten afwijken van het gemiddelde. Dit is een handige manier om verschillende toetsscores met elkaar te vergelijken. Als studenten een halve SD(0,50 SD) leerwinst bereiken door een maatregel, dan rekenen en lezen zij een onderwijsniveau hoger dankzij de maatregel. Als zij voordien rekenen en lezen op vmbo-t-niveau, rekenen en lezen ze daarna op havoniveau.
Bron: CPB (2018).