Tweede ronde subsidieregeling School en Omgeving geopend

Kinderen en jongeren kunnen hun talenten het beste ontwikkelen in een stimulerende omgeving. De subsidieregeling School en omgeving 2023-2025 heeft als doel meer leerlingen een buitenschools aanbod aan te bieden. Dit aanbod moet passen bij de lokale behoefte en omgeving, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, ongeacht hun thuissituatie of omgeving. Daarnaast helpt het hen om vaardigheden te ontwikkelen voor meer kansengelijkheid in het onderwijs en een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij.

Voor wie

De subsidie is bedoeld om een 'programma verrijkte schooldag' uit te voeren voor de ontwikkelgebieden sport, cultuur, cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling, oriëntatie op jezelf of oriëntatie op de wereld.

Meer informatie over programma School en Omgeving

Via deze regeling kunnen coalities een buitenschools aanbod aanbieden aan leerlingen op zogeheten categorie A-vestigingen en categorie B-vestigingen. Deze vestigingen moeten onderdeel zijn van een lokale coalitie School en omgeving. Dit kunnen bestaande coalities (zoals voormalige voorlopers en doorgroeiers) maar ook nieuwe coalities zijn. Staat uw school niet in de lijst? Dan kunt u geen subsidie aanvragen.

Dit is er veranderd met de wijzigingsregeling

In de wijzigingsregeling zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd. In de eerste plaats gaat het om een uitbreiding van de categorie A-vestigingen, waardoor er meer scholen een aanvraag kunnen doen. Daarnaast is het mogelijk voor B-vestigingen en starters om subsidie aan te vragen in de tweede aanvraagronde in april 2024. Ook is er verduidelijkt hoe de hoogte van het terug te vorderen bedrag wordt bepaald, mochten de resultaatverplichtingen niet worden gehaald. Zie hiervoor artikel 9 van de regeling.

Meer informatie en het proces rondom aanvragen is te vinden op de website van Dus-I.

Inspiratie

In het dashboard School en Omgeving vind je omschrijvingen van de coalities in de vorm van locatieportretten en datasets over de context waarin de coalities opereren. Op de kaart zie je alle coalities die met ondersteuning vanuit dit programma de schooldag verrijken. Alle informatie in het dashboard is met zorg samengesteld, mede op basis van de door deelnemers aangeleverde informatie. Op dit moment is alleen voor de voorlopers meer informatie beschikbaar, dit wordt later aangevuld en uitgebreid met de andere coalities.

De link naar het dashboard vind je hier.

Vragenuurtjes

Komt jouw school in aanmerking voor subsidie voor School en Omgeving? En heb je vragen over je aanvraag? Stel ze dan tijdens één van de online vragenuurtjes die komende tijd worden georganiseerd of neem contact op met de coördinator in jouw regio.