Vragenuurtjes

Komt jouw school in aanmerking voor subsidie voor School en Omgeving? En heb je vragen over je aanvraag? Stel ze dan tijdens één van de online vragenuurtjes die in september worden georganiseerd.

Vragenuurtjes voor verschillende doelgroepen
De vragenuurtjes zijn bedoeld voor scholen die al deelnemen aan het programma School en Omgeving als starter, doorgroeier of voorloper. Daarnaast worden er ook vragenuurtjes georganiseerd voor de scholen met de hoogste onderwijsachterstandsscores die op dit moment nog niet deelnemen aan het programma School en Omgeving. Deze scholen worden in de subsidieregeling de categorie A-scholen genoemd. In het onderstaande overzicht vind je - per categorie - de data en link naar de Teamsomgeving.

Vragenuurtje voor alle coalities

Op donderdag 5 oktober, van 13.30 tot 14.30, organiseren wij een vragenuurtje voor alle coalities van School & Omgeving. Deelnemen kan via deze link. Aanmelden is vooraf niet nodig.