Vragenuurtjes

Komt jouw school in aanmerking voor subsidie voor School en Omgeving? En heb je vragen over je aanvraag? Stel ze dan tijdens één van de online vragenuurtjes die komende tijd worden georganiseerd.

Vragenuurtjes voor verschillende doelgroepen
De vragenuurtjes zijn bedoeld voor scholen die al deelnemen aan het programma School en Omgeving als starter, doorgroeier of voorloper. Daarnaast worden er ook vragenuurtjes georganiseerd voor de scholen met de hoogste onderwijsachterstandsscores die op dit moment nog niet deelnemen aan het programma School en Omgeving. Deze scholen worden in de subsidieregeling de categorie A-scholen genoemd. In het onderstaande overzicht vind je - per categorie - de data en link naar de Teamsomgeving.

Vragenuurtjes voor nieuwe scholen die interesse hebben

Voor nieuwe scholen die interesse hebben in de subsidieregling School en Omgeving, zijn vier online momenten gepland. Deelnemen doe je via de link achter de betreffende datum. Vooraf aanmelden is niet nodig.
 

Vragenuurtjes voor scholen die door de wijzigingsregeling in categorie A vallen

Met de wijzigingsregeling zijn de criteria om aangemerkt te worden als categorie A of B-school veranderd. Hierdoor vallen een aantal scholen die voorheen werden gekenmerkt als categorie B-school nu in de categorie A-scholen. Voor deze scholen zijn speciaal vragenuurtjes gepland. Deelnemen doe je via de link achter de betreffende datum. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Vragenuurtje voor bestaande coalities

Voor bestaande coalities staan de komende tijd weer online vragenuurtjes gepland. Deelnemen doe je via de link achter de betreffende datum. Vooraf aanmelden is niet nodig.