GKA-gemeenten uitgelicht: Weert

In 2022 wordt het aantal GKA-agenda’s verdubbeld naar honderd. In een agenda staat beschreven welke interventies binnen de gemeente worden uitgevoerd om kansengelijkheid te bevorderen. De lokale context en uitdagingen zijn in elke gemeente anders, wat elke agenda uniek maakt. Daarom gaan we met nieuwe en bestaande GKA-gemeenten in gesprek over hun agenda’s en de lokale context waarin zij werken. Dit keer waren wij in gesprek met Henk van de Loo, Wethouder Onderwijs en Cultuur van Gemeente Weert.

Henk van de Loo

Hoe zou u Gemeente Weert omschrijven op het gebied van kansengelijkheid?
De gemeente Weert is een ‘gemiddelde’ gemeente; veel cijfers komen overeen met het landelijk gemiddelde. Zo loopt 15% van de leerlingen in Weert risico op een onderwijsachterstand. In bepaalde wijken speelt er meer dan in andere wijken. Op het Kwadrant, een middelbare vmbo-school, zitten de meeste leerlingen met het hoogste risico. Hier wordt dan ook de meeste aandacht aan besteed op het gebied van kansengelijkheid. Aangezien er veel ongelijkheid buiten school bestaat zoals bemiddelde ouders die huiswerkcoaches, buitenlandse vakanties en contributie voor sportclubs betalen, hebben we onderwijs en CJG/Punt Welzijn uitgenodigd om het budget van de NPO en GKA in te zetten voor ondersteuning aan minder draagkrachtige leerlingen.

Met welke interventie van jullie GKA-agenda gaan jullie de komende jaren kansengelijkheid stimuleren?
Een van onze interventies is het bieden van nazorg van Internationale schakel Klas (ISK) leerlingen. Na gemiddeld twee jaar stromen de leerlingen door van de ISK naar het regulier onderwijs. Doordat de leerlingen in sommige gevallen de Nederlandse taal niet genoeg machtig zijn om aan te sluiten bij het regulier onderwijs, wordt hier extra aandacht aan besteed. Dit gebeurt door ‘pre-teaching’ en luister- en spreekoefeningen buiten de reguliere lessen op school om.

In het basisonderwijs wordt dit ook opgepakt, vanuit het onderwijsachterstandenbudget. We streven naar meer uitwisseling van kennis en versterking van de doorgaande lijn PO/VO/SO/MBO. Daarnaast willen wij het gebruik van online mogelijkheden stimuleren voor anderstalige leerlingen en ouders.

Wat hoopt u dat de samenwerking met de GKA jullie als gemeente brengt?
Gelijke kansen voor iedereen zou vanzelfsprekend moeten zijn. Met het voortzetten van onze samenwerking met de GKA, verwachten en hopen wij kansenongelijkheid te verminderen in Weert. Daarnaast is het ook leerzaam om met andere gemeenten informatie uit te wisselen en van elkaar te leren.

“Gelijke kansen voor iedereen klinkt zo eenvoudig, maar is vaak moeilijk te realiseren. Daarom is het goed dat het GKA-netwerken ons daarbij helpt.”