GKA-gemeenten uitgelicht: Landgraaf

In 2022 wordt het aantal GKA-agenda’s verdubbeld naar honderd. In een agenda staat beschreven welke interventies binnen de gemeente worden uitgevoerd om kansengelijkheid te bevorderen. De lokale context en uitdagingen zijn in elke gemeente anders, wat elke agenda uniek maakt. Daarom gaan we met nieuwe en bestaande GKA-gemeenten in gesprek over hun agenda’s en de lokale context waarin zij werken. Dit keer waren wij in gesprek met Alex Schiffelers, Wethouder Onderwijs en Talentontwikkeling van de recent aangesloten Gemeente Landgraaf.

Alex Schiffelers
Beeld: ©Pascal Moors

Hoe zou u Gemeente Landgraaf omschrijven op het gebied van kansengelijkheid?
Gemeente Landgraaf is een gemeente in de provincie Limburg, met ongeveer 37.500 inwoners. De wijken Nieuwenhagerheide, Nieuwenhagen en Oud Nieuwenhagen laten -in vergelijking met andere plekken binnen Gemeente Landgraaf- zien dat een hoger percentage zich sterk sociaal uitgesloten voelt. Er zijn veel mensen die zich lichamelijk kwetsbaar voelen en in een groot deel van de desbetreffende wijken lopen mensen het risico op het ontwikkelen van een angststoornis. Daarnaast hebben veel mensen moeite met rondkomen. Ook zien we dat een grotere groep rookt. Deze argumenten zijn dan ook meegenomen om in Nieuwenhage de wijkgerichte aanpak en de pilot ‘Aanpak Eenzaamheid’ op deze plek uit te voeren. Uit analyses blijkt dat er veel overeenkomsten, maar ook veel verschillen zijn tussen buurten onderling. Vandaar dat elke wijk een sociaaleconomisch wijkgerichte aanpakt krijgt.

Met welke interventie van jullie GKA-agenda gaan jullie de komende jaren kansengelijkheid stimuleren?
Op de basisscholen An d’r Put en Op gen Hei bieden wij een gevarieerd tussenschools programma aan op het gebied van sport, cultuur en taalontwikkeling. De inzet van organisaties zoals The Move Factory, Landgraaf Verbindt en lokale partners als sportverenigingen, VaZOM en SMK is daarbij heel belangrijk. Daarnaast gebruiken wij een deel van de GKA-middelen voor het programma ‘Samen leren met je kind’, waarbij ouders worden geholpen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van taalvaardigheid. Gedurende twintig lesweken gaan zij aan de slag met taalopdrachten en -oefeningen.

Wat willen jullie uit de samenwerking met de GKA halen?
Wij zijn erg blij dat wij zijn aangesloten bij de GKA. Een aantal jaar geleden heeft er binnen de Gemeente Landgraaf een duidelijke omslag in beleid plaatsgevonden. Er kwam meer aandacht voor preventie naast de inzet op curatie. De GKA biedt kansen om de genoemde scholen een boost te geven in het terugdringen van kansenongelijkheid. Het mag namelijk niet uitmaken waar je wieg stond; ik gun iedereen dezelfde kansen. Veel kinderen kunnen extra stimulans gebruiken als het gaat om het ontdekken van hun talenten en interesses. Het is van groot belang om de brede ontwikkelingen en kansengelijkheid van de kinderen te bevorderen. Want er was al sprake van achterstanden bij een groep leerlingen, die door de pandemie alleen maar groter zijn geworden.

“Veel kinderen kunnen extra stimulans gebruiken als het gaat om het ontdekken van hun talenten en interesses.”