Ook middelen voor extra aanbod peuters

Tussen 15 en 28 juni 2020 kunnen kindercentra extra middelen aanvragen als zij inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie aan peuters organiseren. Vanwege corona is het aanbod stilgelegd van voorschoolse educatie aan peuters met een risico op een onderwijsachterstand in het basisonderwijs. Hierdoor lopen deze peuters extra risico op een mogelijke achterstand. Het kabinet heeft daarom € 7 miljoen beschikbaar gesteld voor aanvullende programma's van voorschoolse educatie.

Kindercentra kunnen extra middelen aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s die aanvullend zijn op hun reguliere aanbod voor voorschoolse educatie. Deze programma’s zijn dus voor de tijd die gemist is door de sluiting van de kindercentra vanwege COVID-19. Overigens zijn ouders niet verplicht hun peuters te laten deelnemen. Voor vragen kunnen kindercentra contact opnemen met een van onze GKA-regiocoördinatoren. De Gelijke Kansen Alliantie en gemeenten helpen graag bij het vinden van slimme verbindingen tussen partijen en initiatieven om kansengelijkheid bij peuters te bevorderen. 

Extra middelen zijn onderdeel van het brede steunpakket

De extra middelen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor peuters vallen binnen het brede steunpakket om onderwijsachterstanden bij leerlingen en studenten door corona te beperken en in te halen. Scholen en instellingen hebben tot en met 21 juni 2020 de mogelijkheid om hiervoor extra middelen aan te vragen.