Extra middelen tegen leer- en ontwikkelachterstanden door corona

Het kabinet maakt € 244 miljoen vrij om onderwijsachterstanden en studievertraging als gevolg van COVID-19 voor leerlingen en studenten zoveel mogelijk te voorkomen. Scholen die hiervoor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s opzetten naast de reguliere onderwijstijd komen in aanmerking voor de extra middelen. De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) speelt hierbij, samen met gemeenten, een ondersteunende rol.

Ondanks alle initiatieven, acties en maatregelen om onderwijs op afstand en de opvang van kwetsbare kinderen mogelijk te maken, lijkt kansengelijkheid voor sommige leerlingen en studenten door de tijdelijke sluiting van de scholen af te nemen. Een van de maatregelen van het kabinet is dan ook het ondersteunen van scholen en instellingen die naast het reguliere onderwijsprogramma maatwerk bieden voor kinderen, leerlingen en studenten om eventuele leerachterstanden te voorkomen.

Scholen of instellingen kunnen vanaf 2 juni 2020 een aanvraag indienen voor extra middelen om die extra programma’s en ondersteuning in de periode van de zomervakantie van 2020 tot en met de zomervakantie vorm te geven voor een deel van hun leerlingen.

GKA en gemeenten kunnen scholen helpen met het bieden van extra aanbod

Het is aan de scholen en instellingen om te bepalen welke leerlingen en studenten het meest baat hebben bij extra aanbod en hoe dit vorm moet krijgen. De uitvoering hoeft echter niet bij de scholen of instellingen zelf te liggen. Scholen en instellingen kunnen dit zelf bepalen. Ze hoeven alleen niet alles zelf te organiseren. De GKA en gemeenten helpen graag bij het vinden van slimme verbindingen tussen partijen en initiatieven. 

Contact opnemen met de GKA-regiocoördinatoren

Gemeenten en scholen kunnen voor vragen contact opnemen met de GKA-regiocoördinatoren. Zij kunnen helpen met goede voorbeelden van ondersteunende programma’s om leer- en ontwikkelachterstanden terug te dringen. Ook kunnen zij schakelen tussen scholen en het aanbod van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven uit het GKA-netwerk die zich inzetten voor gelijke kansen.

Handige pagina's

  • Bekijk hier een lijst met veel gestelde vragen over de inhoud van het steunpakket en de subsidieregeling.  
  • Het ministerie van OCW, de VO-Raad en Kennisnet organiseren op 3 juni een webinar over deze subsidieregeling. Het ministerie licht de regeling toe en er kunnen vragen gesteld worden. Bekijk deze pagina voor meer informatie.