Kennisdeling onderwijs op afstand

Met het sluiten van scholen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, leren bijna alle kinderen in Nederland thuis. Als de leeromgeving van school wegvalt, kunnen verschillen in kansen ontstaan. Veel scholen, leraren, organisaties en nieuwe initiatieven zijn sinds de eerste lockdown in maart 2020 bezig om dit waar mogelijk te voorkomen. Op deze pagina biedt de Gelijke Kansen Alliantie een platform voor voorbeelden, voorzieningen en initiatieven om alle leraren, schoolcoaches, organisaties en ouders, die zich door onderwijs op afstand voor dezelfde uitdaging gesteld zien, te ondersteunen.

Deel uw idee of initiatief

We werken het overzicht voortdurend bij op basis van de binnengekomen initiatieven uit het netwerk. Heeft u een idee, voorbeeld of initiatief dat u wilt delen? Mail het naar gelijkekansen@minocw.nl.

Laatste update: 15 december 2020

Lesmateriaal en lesmethodes

 • Kennis en ondersteuning voor bijvoorbeeld het streamen van lessen, het geven van instructies op afstand, het gebruik van (digitaal) lesmateriaal en het online communiceren met collega’s, leerlingen en ouders is te vinden op lesopafstand.nl.
 • Ouders van peuters ontvangen elke dag tips, activiteiten, filmpjes en prentenboeken van het platform Thuis met je peuter, een initiatief van De Rotterdamse Peuterschool.
 • Oefenen met begrijpend lezen, woordenschat en contextsommen? Dat kan via nieuwsbegrip.nl.
 • Om peuters en kleuters houvast en structuur te geven tijdens de dag, biedt CED-Groep dagschema’s en ouderbrieven aan. Ook vindt u er thuismateriaal van de kleutermethode Sil op school en Taal is OK, een gratis pakket met suggesties voor ouder-kind activiteiten en bijbehorende werkmaterialen.
 • Om de dagen voor kinderen van 0 tot 10 jaar thuis leuk en leerzaam te maken, kunnen zij voorleesfilmpjes bekijken op tablet, smartphone of computer via de De Voorleeshoek.
 • Niet voor ieder kind is een rustige, stimulerende leeromgeving vanzelfsprekend. De Vreedzame School biedt tips, activiteiten, challenges en ideeën voor leraren en ouders om ook thuis saamhorigheid te creëren. Ga naar devreedzame.school.
 • Stichting FutureNL stelt gratis digitale thuisopdrachten, leerplatforms en tips van leerkrachten ter beschikking. Ga naar futurenl.org/hulplijn.
 • Met Leerlevels kunnen leerlingen natuurkunde volgen op hun eigen tempo, met behulp van slimme algoritmes. Een basisaccount voor leerlingen is gratis.
 • De lesmethode digitale geletterdheid van Codeskillz helpt leerlingen in het voortgezet onderwijs met online samenwerking, het gebruik van Word en Powerpoint en bij het herkennen van nepnieuws.
 • Dynamic Activities verzorgt bij scholen lessen in de verlengde- en reguliere leertijd en heeft nu een gratis academy opengesteld voor het primair onderwijs. 

Inrichten digitale leeromgeving en tools

 • Hoe richt u afstandsonderwijs in voor het basis- of in het voortgezet onderwijs? De CED-groep heeft tips en dagschema’s.
 • Op de website leraar.nl vindt u inspirerende voorbeelden van hoe scholen in Nederland onderwijs op afstand vormgeven.
 • Scholen kunnen voor advies en praktische handvatten over het inrichten van online onderwijs terecht bij onlineonderwijs.nl.
 • Handleidingen, tips en handvatten voor het leren op afstand vind je bij Cloudwise. Er is allerlei materiaal te vinden, van instructievideo’s tot templates, voor zowel basis- als voortgezet onderwijs.
 • Passende instructievideo’s afgestemd op jaargroep en geordend per leerdoel. Leerdoelenvideo's biedt een gratis platform, speciaal voor leerkrachten in het basisonderwijs.
 • Instructies over Google Classroom en Microsoft Teams en andere tools voor onderwijs op afstand vindt u op schoolupdate.nl.
 • De app Hoy wordt door heel Nederland gebruikt voor de communicatie tussen scholen, mentoren, ouders en leerlingen, van pushbericht tot opdrachten.
 • WordJo biedt leraren een speelse omgeving waarin leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs taken klaar te zetten en de voortgang van leerlingen te volgen bij het leren van een taal (Engels, Frans, Duits of Spaans).
 • In de LinkedIn-groep van Kennisnet delen bijna 10.000 professionals hun ervaringen om met ICT onderwijs te verbeteren.
 • Test-correct is een online platform voor digitaal toetsen waarmee de student in een beveiligde omgeving formatieve én summatieve toetsen kan maken op afstand. 
 • Wijslijst biedt een overzicht van geselecteerde informatiebronnen en initiatieven over afstandsonderwijs voor leraren. 

Ondersteuning en begeleiding

 • Gratis bijles en studiebegeleiding voor scholieren, door studenten. Voor alle vakken en de voorbereiding op het eindexamen. Scholieren kunnen zich aanmelden via studentenhelpenscholieren.nl.
 • De Weekend Academie activeert jongeren en hun ouders bij de ontwikkeling van hun mogelijkheden, vaardigheden en talenten, om daarmee hun kansen in de maatschappij te vergroten.
 • Sommige kinderen hebben thuis te maken met geweld en/of verwaarlozing. Voor hulpverleners, leerkrachten en iedereen die betrokken is bij de hulp aan deze kinderen en hun ouders, tips van de Academie voor Praten met Kinderen
 • Hoe geeft u als schoolleider leiding aan een team dat veelal thuis werkt en waar de leerlingen allemaal thuis proberen te leren? U leest het in dit artikel over online leidinggeven. Meer lezen over afstandsleren? Dit artikel geeft tips voor effectief online onderwijs.
 • Passend onderwijs thuis aanbieden voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte vraagt extra inzet van professionals, ouders en kinderen. Het platform Passend Onderwijs Thuis biedt tips en hulp.
 • Dedicon ondersteunt scholen, ouders en leerlingen met een leesbeperking bij leren en studeren. Of dit nu thuis gebeurt of op school.  
 • De Rekenfaculteit is een high dosage tutoring programma van Stichting Tutoring Educatie Rotterdam. Alle leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen er online terecht met hun rekenvragen.
 • Leraren vinden bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een overzicht van kennis en kennisbronnen gebaseerd op onderzoek om bewuste, onderbouwde keuzes te kunnen blijven maken over onder meer digitale onderwijsvormen, afstandsleren en de zelfregulering van leerlingen.
 • Stichting Petje af organiseert op lokaal niveau een extra programma voor kinderen van 10 t/m 14 jaar waarin zij hun talenten ontdekken, hun wereld vergroten, leren over diverse beroepen en vaardigheden ontwikkelen. Tijdens de coronacrisis is er een alternatief programma met onder meer gastlessen online en thuisopdrachten. 
 • Het digitale platform Mr. Chadd biedt een online huiswerkhulp aan leerlingen. 7 dagen per week kunnen zij vragen stellen aan een vakinhoudelijk, wo-geschoolde expert. 

Voorzieningen

Voor niet iedereen zijn alle (digitale) middelen voor thuisonderwijs toegankelijk of betaalbaar. Deze leerlingen en hun ouders staan niet alleen. Verschillende instanties en organisaties kunnen juist hen ondersteunen:

 • Iedere Nederlandse gemeente heeft geld beschikbaar om kinderen en/of gezinnen in armoede te ondersteunen, zodat zij de noodzakelijke middelen kunnen betalen. Op de website Sam& voor alle kinderen staat een overzicht van deze voorzieningen per gemeente en hoe ouders deze kunnen aanvragen. 
 • Stichting Leergeld ondersteunt leerlingen tussen de 4 en 18 jaar, die in een gezin op bijstandsniveau opgroeien, met middelen die zij nodig hebben voor school. Variërend van tablet tot gymkleding. 
 • Leerkrachten kunnen een aanvraag doen bij het Jeugdeducatiefonds voor ondersteuning als geldgebrek bij een leerling hem of haar beperkt in zijn ontwikkeling. Voor een aanvraag is een certificering nodig. Scholen kunnen hiervoor mailen met Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds.

Disclaimer 

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend, noch is het programma Gelijke Kansen op welke wijze dan ook verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de getoonde voorbeelden, programma’s en/of initiatieven.