Kennisdeling onderwijs op afstand

Omdat scholen dicht zijn om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, leren bijna alle kinderen in Nederland thuis. Met het wegvallen van de leeromgeving van school, kunnen verschillen in kansen ontstaan. Veel scholen, leraren, organisaties en nieuwe initiatieven zijn bezig om dit waar mogelijk te voorkomen. Op deze pagina biedt de Gelijke Kansen Alliantie een platform voor voorbeelden, voorzieningen en initiatieven, om alle leraren, schoolcoaches, organisaties en ouders die zich op dit moment voor dezelfde uitdaging gesteld zien, te ondersteunen.

Deel uw idee of initiatief

We werken het overzicht voortdurend bij op basis van de binnengekomen initiatieven uit het netwerk. Heeft u een idee, voorbeeld of initiatief dat u wilt delen? Mail het naar gelijkekansen@minocw.nl.

Lesmateriaal en lesmethodes

 • Uitgeverijen stellen gratis digitaal lesmateriaal ter beschikking voor het basis- en voortgezet onderwijs en MBO. Ga naar lesopafstand.nl.
 • Oefenen met begrijpend lezen, woordenschat en contextsommen? Dat kan via nieuwsbegrip.nl.
 • Om peuters en kleuters houvast en structuur te geven tijdens de dag, biedt Uk&Puk dagschema’s en ouderbrieven aan. Ook vindt u er thuismateriaal van de kleutermethode Sil op school. Ga naar cedgroep.nl.
 • Voor peuters en kleuters zijn er materialen beschikbaar voor ouders om thuis samen met het kind aan de taalontwikkeling te werken. 
 • Niet voor ieder kind is een rustige, stimulerende leeromgeving vanzelfsprekend. De Vreedzame School biedt tips, activiteiten, challenges en ideeën voor leraren en ouders om ook thuis saamhorigheid te creëren. Ga naar devreedzame.school.
 • Stichting FutureNL stelt gratis digitale thuisopdrachten, leerplatforms en tips van leerkrachten ter beschikking. Ga naar futurenl.org/hulplijn.
 • Met Leerlevels kunnen leerlingen natuurkunde volgen op hun eigen tempo, met behulp van slimme algoritmes. Gedurende de coronacrisis bieden zij hun app gratis aan via leerlevels.nl.
 • De lesmethode digitale geletterdheid van Codeskillz helpt leerlingen in het voortgezet onderwijs met online samenwerking, het gebruik van Word en Powerpoint en bij het herkennen van nepnieuws. Tijdelijk gratis te gebruiken via codeskillz.nl.

Inrichten digitale leeromgeving en tools

 • Hoe richt u afstandsonderwijs in voor het basis- of in het voortgezet onderwijs? De CED-groep heeft tips en dagschema’s.
 • Op de website leraar.nl vindt u inspirerende voorbeelden van hoe scholen in Nederland onderwijs op afstand vormgeven.
 • Scholen kunnen voor advies en praktische handvatten over het inrichten van online onderwijs terecht bij onlineonderwijs.nl.
 • Op Cloudwise vindt u handleidingen, tips en handvatten voor het leren op afstand. Er is allerlei materiaal te vinden, van instructievideo’s tot templates, voor zowel basis- als voortgezet onderwijs.
 • Leerdoelenvideos.nl is een gratis platform met links naar passende instructievideo’s afgestemd op jaargroep en geordend per leerdoel. Bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs.
 • Instructies over Google Classroom en Microsoft Teams op afstand vindt u op schoolupdate.nl.
 • De app Hoy wordt door heel Nederland gebruikt voor de communicatie tussen scholen, mentoren, ouders en leerlingen, van pushbericht tot opdrachten. Ga naar hoyapp.nl.
 • WordJo heeft een kosteloos account om alle scholen een hart onder de riem te steken. Het is te gebruiken om taken klaar te zetten, de voortgang te volgen van leerlingen en talen te leren.
 • In de LinkedIn-groep van Kennisnet delen meer dan 9.000 professionals hun ervaringen om met ICT onderwijs te verbeteren.

Ondersteuning en begeleiding

 • Gratis bijles en studiebegeleiding voor scholieren, door studenten. Voor alle vakken en de voorbereiding op het eindexamen. Scholieren kunnen zich aanmelden via studentenhelpenscholieren.nl.
 • De Weekend Academie activeert jongeren en hun ouders bij de ontwikkeling van hun mogelijkheden, vaardigheden en talenten, om daarmee hun kansen in de maatschappij te vergroten. De komende tijd organiseren de coaches vanuit deze programma's verschillende activiteiten met kinderen op afstand.
 • De Academie voor Praten met Kinderen biedt hulp voor hulpverleners, jeugdbeschermers of leerkrachten om kinderen die te maken hebben met geweld of verwaarlozing en hun ouders te helpen deze extra moeilijke tijd door te komen.
 • Hoe geeft u als schoolleider leiding aan een team dat veelal thuis werkt en waar de leerlingen allemaal thuis proberen te leren? U leest het in dit artikel. Meer lezen over afstandsleren? Dit artikel geeft tips voor effectief online onderwijs.
 • De Kids Corona Krant is een platform voor en door kinderen om ze een plek te bieden hun ervaringen te delen, gevoelens te uiten en nieuws te brengen.

Voorzieningen

Veel kinderen krijgen op dit moment thuis en/of digitaal les. Voor niet iedereen zijn alle (digitale) middelen voor thuisonderwijs toegankelijk of betaalbaar. Deze leerlingen en hun ouders staan niet alleen. Verschillende instanties en organisaties kunnen juist hen ondersteunen:

 • Iedere Nederlandse gemeente heeft geld beschikbaar om kinderen en/of gezinnen in armoede te ondersteunen, zodat zij de noodzakelijke middelen kunnen betalen. Op de website Sam& voor alle kinderen staat een overzicht van deze voorzieningen per gemeente en hoe ouders deze kunnen aanvragen. In Den Haag heb je bijvoorbeeld de Ooievaarspas en in Amsterdam ‘Pak je Kans’.
 • Stichting Leergeld ondersteunt leerlingen tussen de 4 en 18 jaar die in een gezin op bijstandsniveau opgroeien, aan de middelen die zij nodig hebben voor school, variërend van ipad tot gymkleding. 
 • Leerkrachten kunnen een aanvraag doen bij het Jeugdeducatiefonds voor ondersteuning als geldgebrek bij een leerling hem of haar beperkt in zijn ontwikkeling. Voor een aanvraag is een certificering nodig. Scholen kunnen hiervoor mailen met Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds.

Disclaimer 

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend, noch is het programma Gelijke Kansen op welke wijze dan ook verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de getoonde voorbeelden, programma’s en/of initiatieven.