Kennisdeling onderwijs op afstand

Omdat scholen dicht zijn om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, leren bijna alle kinderen in Nederland thuis. Met het wegvallen van de leeromgeving van school, kunnen verschillen in kansen ontstaan. Veel scholen, leraren, organisaties en nieuwe initiatieven zijn bezig om dit waar mogelijk te voorkomen. Op deze pagina biedt de Gelijke Kansen Alliantie een platform voor voorbeelden, voorzieningen en initiatieven, om alle leraren, schoolcoaches, organisaties en ouders die zich op dit moment voor dezelfde uitdaging gesteld zien, te ondersteunen.

Deel uw idee of initiatief

We werken het overzicht voortdurend bij op basis van de binnengekomen initiatieven uit het netwerk. Heeft u een idee, voorbeeld of initiatief dat u wilt delen? Mail het naar gelijkekansen@minocw.nl.

Laatste update: 18 juni 2020

Lesmateriaal en lesmethodes

 • Uitgeverijen stellen gratis digitaal lesmateriaal ter beschikking voor het basis- en voortgezet onderwijs en MBO. Ga naar lesopafstand.nl.
 • Ouders van peuters ontvangen elke dag tips, activiteiten, filmpjes en prentenboeken van het platform Thuis met je peuter, een initiatief van De Rotterdamse Peuterschool.
 • Oefenen met begrijpend lezen, woordenschat en contextsommen? Dat kan via nieuwsbegrip.nl.
 • Om peuters en kleuters houvast en structuur te geven tijdens de dag, biedt Uk&Puk dagschema’s en ouderbrieven aan. Ook vindt u er thuismateriaal van de kleutermethode Sil op school. Ga naar cedgroep.nl.
 • Voor peuters en kleuters zijn er materialen beschikbaar voor ouders om thuis samen met het kind aan de taalontwikkeling te werken. 
 • Om de dagen voor kinderen van 0 tot 10 jaar thuis leuk en leerzaam te maken, is De Voorleeshoek drie weken gratis beschikbaar voor iedereen. Het abonnement loopt vanzelf af.
 • Niet voor ieder kind is een rustige, stimulerende leeromgeving vanzelfsprekend. De Vreedzame School biedt tips, activiteiten, challenges en ideeën voor leraren en ouders om ook thuis saamhorigheid te creëren. Ga naar devreedzame.school.
 • Stichting FutureNL stelt gratis digitale thuisopdrachten, leerplatforms en tips van leerkrachten ter beschikking. Ga naar futurenl.org/hulplijn.
 • Met Leerlevels kunnen leerlingen natuurkunde volgen op hun eigen tempo, met behulp van slimme algoritmes. Gedurende de coronacrisis bieden zij hun app gratis aan via leerlevels.nl.
 • De lesmethode digitale geletterdheid van Codeskillz helpt leerlingen in het voortgezet onderwijs met online samenwerking, het gebruik van Word en Powerpoint en bij het herkennen van nepnieuws. Tijdelijk gratis te gebruiken via codeskillz.nl.
 • Dynamic Activities verzorgt bij scholen lessen in de verlengde- en reguliere leertijd en heeft nu een gratis academy opengesteld voor het primair onderwijs. 

Inrichten digitale leeromgeving en tools

 • Hoe richt u afstandsonderwijs in voor het basis- of in het voortgezet onderwijs? De CED-groep heeft tips en dagschema’s.
 • Op de website leraar.nl vindt u inspirerende voorbeelden van hoe scholen in Nederland onderwijs op afstand vormgeven.
 • Scholen kunnen voor advies en praktische handvatten over het inrichten van online onderwijs terecht bij onlineonderwijs.nl.
 • Handleidingen, tips en handvatten voor het leren op afstand vind je bij Cloudwise. Er is allerlei materiaal te vinden, van instructievideo’s tot templates, voor zowel basis- als voortgezet onderwijs.
 • Passende instructievideo’s afgestemd op jaargroep en geordend per leerdoel. Leerdoelenvideo's biedt een gratis platform, speciaal voor leerkrachten in het basisonderwijs.
 • Instructies over Google Classroom en Microsoft Teams op afstand vindt u op schoolupdate.nl.
 • De app Hoy wordt door heel Nederland gebruikt voor de communicatie tussen scholen, mentoren, ouders en leerlingen, van pushbericht tot opdrachten. Ga naar hoyapp.nl.
 • WordJo biedt een kosteloos account aan voor leraren om taken klaar te zetten en de voortgang van leerlingen te volgen.
 • In de LinkedIn-groep van Kennisnet delen meer dan 9.000 professionals hun ervaringen om met ICT onderwijs te verbeteren.
 • Test-correct biedt scholen gratis een digitaal platform om veilig toetsen af te kunnen nemen op afstand. Meer informatie vindt u op de website.
 • Wijslijst biedt een overzicht van geselecteerde informatiebronnen en initiatieven over afstandsonderwijs voor leraren. 
 • Thuis naar school geeft elke werkdag tussen 9:00 en 12:00 uur lessen vanuit hun studio-klaslokalen aan de groepen 3 t/m 8. 

Ondersteuning en begeleiding

 • Gratis bijles en studiebegeleiding voor scholieren, door studenten. Voor alle vakken en de voorbereiding op het eindexamen. Scholieren kunnen zich aanmelden via studentenhelpenscholieren.nl.
 • De Weekend Academie activeert jongeren en hun ouders bij de ontwikkeling van hun mogelijkheden, vaardigheden en talenten, om daarmee hun kansen in de maatschappij te vergroten. De komende tijd organiseren de coaches vanuit deze programma's verschillende activiteiten met kinderen op afstand.
 • Sommige kinderen hebben thuis te maken met geweld en/of verwaarlozing. Voor hulpverleners, leerkrachten en iedereen die betrokken is bij de hulp aan deze kinderen en hun ouders, tips van de Academie voor Praten met Kinderen
 • Hoe geeft u als schoolleider leiding aan een team dat veelal thuis werkt en waar de leerlingen allemaal thuis proberen te leren? U leest het in dit artikel. Meer lezen over afstandsleren? Dit artikel geeft tips voor effectief online onderwijs.
 • De Kids Corona Krant biedt kinderen een plek om hun ervaringen en gevoelens te uiten en nieuws te delen.
 • Passend onderwijs thuis aanbieden voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte vraagt extra inzet van professionals, ouders en kinderen. Het platform Passend Onderwijs Thuis biedt tips en hulp.
 • Docenten die Nederlands als Vreemde Taal geven in het primair, secundair of hoger onderwijs (NVT-lesgever) en meer willen leren over online lesgeven, kunnen een gratis training volgen van Bureau NVT met steun van de Taalunie.
 • Leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die wat extra algemene ondersteuning nodig hebben, kunnen die krijgen van een thuisschoolmaatje door drie keer per week met hem of haar te (video)bellen. Het initiatief is opgezet door de VO-raad in samenwerking met Academie Tien.
 • Dedicon ondersteunt scholen, ouders en leerlingen met een leesbeperking bij leren en studeren. Of dit nu thuis gebeurt of op school.  
 • De Rekenfaculteit is een high dosage tutoring programma van Stichting Tutoring Educatie Rotterdam. Alle leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen er online terecht met hun rekenvragen.
 • Leraren vinden bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een overzicht van kennis en kennisbronnen om bewuste, onderbouwde keuzes te kunnen blijven maken over onder meer digitale onderwijsvormen, afstandsleren en de zelfregulering van leerlingen.
 • Stichting Petje af organiseert op lokaal niveau een extra programma voor kinderen van 10 t/m 14 jaar waarin zij hun talenten ontdekken, hun wereld vergroten, leren over diverse beroepen en vaardigheden ontwikkelen. Tijdens de coronacrisis is er een alternatief programma met onder meer gastlessen online en thuisopdrachten. 
 • Op het digitale platform Mr. Chadd kan een leerling gedurende 7 dagen per week zijn of haar vraag stellen aan een vakinhoudelijk expert. Deze wo-geschoolde coaches zitten thuis klaar voor leerlingen om hen te begeleiden en te ondersteunen bij het maken van schoolwerk op een laagdrempelige manier. 

Voorzieningen

Veel kinderen krijgen op dit moment thuis en/of digitaal les. Voor niet iedereen zijn alle (digitale) middelen voor thuisonderwijs toegankelijk of betaalbaar. Deze leerlingen en hun ouders staan niet alleen. Verschillende instanties en organisaties kunnen juist hen ondersteunen:

 • Iedere Nederlandse gemeente heeft geld beschikbaar om kinderen en/of gezinnen in armoede te ondersteunen, zodat zij de noodzakelijke middelen kunnen betalen. Op de website Sam& voor alle kinderen staat een overzicht van deze voorzieningen per gemeente en hoe ouders deze kunnen aanvragen. In Den Haag heb je bijvoorbeeld de Ooievaarspas en in Amsterdam ‘Pak je Kans’.
 • Stichting Leergeld ondersteunt leerlingen tussen de 4 en 18 jaar die in een gezin op bijstandsniveau opgroeien, aan de middelen die zij nodig hebben voor school, variërend van ipad tot gymkleding. 
 • Leerkrachten kunnen een aanvraag doen bij het Jeugdeducatiefonds voor ondersteuning als geldgebrek bij een leerling hem of haar beperkt in zijn ontwikkeling. Voor een aanvraag is een certificering nodig. Scholen kunnen hiervoor mailen met Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds.
 • Het ministerie van OCW heeft SIVON gevraagd om extra laptops aan te schaffen zodat ook leerlingen zonder laptop, tablet of computer thuis les kunnen blijven volgen. Er komt mogelijk een tweede aanvraagronde, zodat meer schoolbesturen laptops kunnen aanvragen voor hun leerlingen.

Disclaimer 

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend, noch is het programma Gelijke Kansen op welke wijze dan ook verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de getoonde voorbeelden, programma’s en/of initiatieven.