Aan de andere kant van de brug

Dit artikel is onderdeel van het GKA-magazine over High Dosage Tutoring.

Stichting The Bridge Learning Interventions heeft High Dosage Tutoring in Nederland op de kaart gezet. Het vertaalde de Amerikaanse aanpak naar een Nederlandse versie, voerde diverse pilots uit en onderzocht het effect van de tutoring. Een gesprek met Anne Kielman (27), directeur van de stichting en één van de kartrekkers.

Anne Kielman

Aan de andere kant van de brug
"Elke dag op de fiets vanuit Arnhem-Zuid naar mijn middelbare school in Arnhem-Noord leerde ik hoe de omgeving waarin je opgroeit veel verschil kan maken voor je ontwikkeling. Want het waren twee verschillende werelden, ieder aan één kant van de brug, zeker op het gebied van kansen", vertelt Kielman. In de periode van die fietstochten is het zaadje voor High Dosage Tutoring geplant.

Ik groeide op in een kansarme buurt in Arnhem-Zuid met op school leerlingen met vooral lage uitstroomniveaus. Ik zag - vooral op latere leeftijd - dat ik door mijn hoogopgeleide ouders en voldoende financiële middelen een voorsprong had op klasgenoten in toekomstkansen.

Enorm kapitaal
Het was een flink eind fietsen naar het categoriaal gymnasium in Arnhem-Noord. Daar kwam ze juist terecht tussen leerlingen met enorme kansen en cultureel, sociaal en economisch kapitaal. Het ervaren van deze twee verschillende werelden en verschil in kansen speelde bewust en onbewust een rol bij de keuze voor de universitaire studie Sociologie en Filosofie en daarna een sociaalpedagogische masteropleiding Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken.

Warm ontvangen
"Via mijn stage kwam ik in aanraking met een High Dosage-tutoringproject in een kansarme buurt in Rotterdam-Zuid, waar ik de ouders van de deelnemende kinderen bij hen thuis interviewde voor mijn masterscriptie- en stage", vertelt Kielman. "Daarnaast werkte ik als vrijwilliger in de buurt. Zo kon ik snel een band opbouwen met de ouders. Bij mensen thuis werd ik vaak warm ontvangen, maar was ook de armoede en onveiligheid duidelijk zichtbaar en voelbaar. Ik zag dat tutoring een manier was om de kidneren te helpen. Ouders wilden extra ondersteuning voor hun leerlingen, maar hadden zelf geen tijd, kennis of financiële middelen voor externe bijles." Haar scriptie over ouderbetrokkenheid leidde tot een wetenschappelijke publicatie en Anne's missie kreeg vorm.

Op onderzoek in de VS
Reden genoeg om een stoomcursus HDT-methodiek te doen in de VS, bij Saga Education. 

De taxichauffeur wilde me niet afzetten in de wijk waar ik naartoe moest. Eenmaal daar was er van de hectiek buiten niets te merken in het tutoringlokaal; er heerste een serene rust. Alle kinderen hadden een open blik en gingen serieus gemotiveerd aan het werk.

Het maakte diepe indruk en Kielman noteerde elk detail. "Dat resulteerde in een lijst van zeventig aspecten voor succesvolle tutoring. Het waren soms kleine, maar essentiële gewoontes die ze hadden, zoals de structuur van de les en het vieren van foutjes."

Te vroeg in hokjes
Ondertussen zocht Stichting The Bridge Learning Interventions, gestart in 2017 in Nederland, een kartrekker. Kielman startte als directeur en Site Director (projectleider) tegelijkertijd. Hoe kon de methode vertaald worden naar de Nederlandse context? Ook wilde ze meer sociaal-emotionele componenten toevoegen. Wat maakte haar zo gedreven?

Met name het te vroeg in hokjes toppen van leerlingen. Leerlingen ervaren het advies praktijonderwijs op elf-à twaalfjarige leeftijd als een vonnis. Het levert hen en hun ouders enorme belemmerdende overtuigingen op.

Daarom zetten we bij HDT in op een growth mindset. Door leerlingen stappen te laten zetten, zien ze in dat ze kunnen groeien door hard te werken. daarbij is soms een extra zetje en motivatie van je tutor nodig, die daarbij dan ook nog de school en je ouders betrekt. Het resultaat is dat ze meer in zichzelf gelvoen en uiteindelijk hele niveas verder komen.

Het eerste Bridge HDT-project
Er liepen al gesprekken met het Mundus College in Amsterdam. De directeur Dyana Brummelhuis bleek een echte pionier en op de school startte een project van een half jaar. Kielman: "Mijn doel was om diezelfde serene rust uit de VS in het tutorokaal terug te zien. toen ik precies dat terugkreeg van de leerlignen was dat een mooie bevestiging". Ook de resultaten van de wetenschappelijke studies stemden positief. De eerstejaarsleerlingen die deelnamen aan HDT startten met een gemiddelde rekenachterstand van drie a vier jaar en hadden daar binnen vijf maanden 71% van ingelopen.

Bovendien zagen we dat de praktijkleerlignen die deelnamen aan de tutoring, de vmbo-basis leerlignen die niet deelnamen, hadden ingehaald op een taalloze rekentoets. Ze konden dus wel groeien, het was niet te laat.

The Bridge nu en later
Sinds 2017 is Stichting The Bridge flink gegroeid. Halverwege 2021 telt de stichting vijfendertig medewerkers en werkt het samen met twaalf scholen. De verwachting is dat er verder uitgebreid wordt in het schooljaar 2021-2022. Dat geldt in ieder geval voor drie basisscholen in Amsterdam-Zuidoost en vijf basisscholen in Zaandam. Ondertussen worden de projecten steeds wetenschappelijk onderzocht. "Zo kunnen we de methode blijven testen en verbeteren. Deze visie op evidence based onderzoek speelde een sleutelrol in de groei van de stichting. HDT vraagt om een relatief hoge investering. Aan de hand van het onderzoek leggen we daarvoor verantwoording af".

Toekomstvisie
Kielman voorziet een toekomst waarin de groei van Stichting The Bridge Learning Interventions doorzet. Door de extra middelen die zijn vrijhekomen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en het toegenomen maatschappelijk bewustzijn van kansenongelijkheid, stijgt de vraag. Het zijn kansen om flink te groeien als stichting en dus meer leerlingen te helpen, waarbij ik soms wel het gevoel heb af te moeten remmen om de kwaliteit te beschermen. Genoeg organisatiecapaciteit, draagvlak en partnerschappen zijn essentieel voor het succes van de multidimensionale Bridge High Dosage Tutoring methode en zijn niet in een vingerknip geregeld.