Wethouder Moorman: "Kinderen ontwikkelen zich als we ze geven wat ze nodig hebben".

Spectaculair, dat vond ik van de onderzoeksresultaten over het effect van High Dosage Tutoring (HDT) in Amerika. Het was de aanleiding om met HDT in Amsterdam Nieuw-West en -Zuidoost te starten met Bridge HDT. Want juist voor kinderen uit deze wijken is bijles, laat staan intensieve tutoring, niet vanzelfsprekend. High Dosage Tutoring is een mooi voorbeeld van hoe kinderen zich ontwikkelen, als we ze geven wat ze nodig hebben. En het is een goed voorbeeld van hoe je ongelijk moet investeren om gelijke kansen te creëren. Het is niet toevallig dat de Gelijke Kansen Alliantie een van de partijen is die nauw betrokken is geweest bij de uitvoering van de interventie.

Wethouder Marjolein Moorman

Duurzaam effect
Dat het werkt, zag ik met eigen ogen op basisschool De Blauwe Lijn in Amsterdam-Zuidoost. Iedereen was geconcentreerd bezig toen ik een bezoek bracht. In de onderzoeksresultaten valt vooral de groei op het gebied van rekenvaardigheden en zelfvertrouwen op. Dat tweede aspect is minstens zo belangrijk omdat we uit onderzoek weten dat kinderen beter presteren wanneer ze meer zelfvertrouwen hebben en we hoge verwachtingen van hen koesteren. Kinderen krijgen van HDT het gevoel: ik kan het, als ik hard werk. Bovendien leren ze dankzij de stapsgewijze lesmethode hóe ze moeten leren, waardoor de
tutoring ook een positief effect heeft op de resultaten van andere schoolvakken, ondanks dat HDT onder reguliere lestijd plaatsvindt. Het effect is duurzaam en werkt door op langere termijn.

Investering waard
Ja, het is een kostbare interventie. Maar door het grote effect is het de investering waard. Tegen collega-wethouders wil ik zeggen; lees dit
magazine en laat de resultaten tot je doordringen. Tegelijkertijd realiseer ik me dat Amsterdam over een fors onderwijsbudget beschikt en dat het niet voor alle gemeentes haalbaar is om HDT te financieren. Bovendien is de ene regio geen blauwdruk voor de andere. Daarom doe ik een oproep aan het Rijk om voor langere tijd te investeren in HDT. Ik vind dat ieder kind HDT verdient en hoop dat we dit samen, lokaal én
landelijk, mogelijk gaan maken.”

Marjolein Moorman, Wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering 
Gemeente Amsterdam

Dit artikel is onderdeel van het GKA-magazine thema: mentoring en coaching. Lees het hele magazine voor meer artikelen over High Dosage Tutoring.