Informeel leren

Het onderwijs in Nederland speelt een grote rol in de ontwikkeling van kinderen. Met het programma Onderwijs – Meer dan School ondersteunt Kinderpostzegels de ontwikkeling van kinderen.

Voorbeelden van informeel leren zijn initiatieven die buiten school om worden georganiseerd. Deze initiatieven vullen het normale onderwijs aan. Bijvoorbeeld mentoring door vrijwilligers zoals School´s cool dat biedt, en weekendscholen zoals Stichting Petje af.

Ondersteuning leraren

Daarnaast ondersteunt Kinderpostzegels leraren om hun manier van lesgeven meer af te stemmen op de leerling. Zo krijgt een leerling passend(er) onderwijs. Een voorbeeld hiervan is de leskist die Kinderpostzegels voor leraren van scholen met veel nieuwkomers ontwikkeld hebben.

Initiatieven ondersteunen

Jaarlijks ontvang Kinderpostzegels veel goede nieuwe initiatieven. Kinderpostzegels denkt mee met deze initiatieven en kan onder meer financiële ondersteuning bieden. 

Kinderpostzegels zorgt ook voor het onderlinge contact tussen initiatieven. Zo kunnen de organisatoren elkaar versterken en van elkaar leren.

Motto

Informeel leren staat voorop. Daar zijn kinderen het meest mee geholpen bij hun ontwikkeling. Het motto van het initiatief is dan ook: ‘Alle kinderen, ook de meest kwetsbare, volgen onderwijs dat hen optimale kansen biedt om zich te ontwikkelen’.