Thuis in Spel & Taal

OK-ay is een programma binnen de gemeente Venray, dat zich samen met onderwijspartners en kinderopvang richt op onderwijskansen in Venray. Een van de praktijkexperimenten van OK-ay en een van de interventies binnen de Gelijke Kansen Alliantie is ‘Thuis in Taal en Spel’. Taal is de sleutel in de ontwikkeling van kinderen. De rol die ouders thuis hebben is net zo belangrijk. Taal begint thuis! De kracht van deze interventie is de combinatie van vve op het kindcentrum en op school én ontwikkelingsstimulering thuis.