Interventie Schiedam: Dankzij Brede School Academie wel naar havo/vwo

Schiedam is tweede van Nederland als het gaat om het percentage kinderen met achterstanden. Kinderen lopen die achterstanden vroeg op, vaak al voordat ze naar de basisschool gaan. Ze worden geboren in een wijk met financiële problematiek, hoog zorggebruik, veel laag opgeleiden en in specifieke wijken -vanwege de relatief goedkopere woningen- veel arbeidsmigranten. Laurens Steerneman, programmamanager Sociaal Domein: “Vooral taalachterstanden zijn behoorlijk hardnekkig. We willen zoveel mogelijk achterstanden wegwerken op de basisschool, zodat kinderen met een hoger niveau door kunnen stromen naar het voortgezet onderwijs. Daarom startten we een Brede School Academie (BSA).”

Aan de slag

Dat deed Schiedam in navolging van Utrecht en Zaanstad in 2018. De BSA is ontwikkeld door Vinci Toponderwijs en verzorgt intensief taalonderwijs. “Veel leerlingen hebben qua denkniveau en werkhouding de potentie om door te stromen naar bijvoorbeeld havo/vwo, maar komen door hun taalachterstand op een lager niveau terecht”, vertelt Ad Geilvoet, teammanager team jeugd en onderwijs. Deze ‘high potentials’ gaan twee middagen per week, na schooltijd, naar de BSA. Ze werken aan hun woordenschat, begrijpend lezen, leesmotivatie en kennis van de wereld. Leerlingen worden geselecteerd door de basisscholen. Ze starten in groep 6 met de BSA en volgen het programma tot en met groep 8. “Het is belangrijk dat ouders de aanpak ook steunen en verantwoordelijkheid nemen door bijvoorbeeld hun kind iedere keer naar de BSA te brengen en naar voortgangsgesprekken te komen.”

Ambitie

Het initiatief is gestart op drie basisscholen in Schiedam-Oost in drie groepen van vijftien leerlingen. Steerneman: “In Utrecht werken ze al jaren met de BSA. Daar is het heel succesvol gebleken, dus we verwachten ook in Schiedam-Oost positieve resultaten. Verschillende schoolbesturen in Schiedam hebben interesse in de aanpak getoond, dus als de pilot succesvol blijkt, gaan we ook andere basisscholen in andere wijken met soortgelijke problematiek uitnodigen om aan te haken.”

Contact

Laurens Steerneman

Programmamanager sociaal domein bij de gemeente Schiedam

E: l.steerneman@schiedam.nl

Ad Geilvoet

Teammanager team jeugd en onderwijs

T: 06 46 09 18 42