Interventie Brede School Academie

De Brede School Academie (BSA) in Schiedam-Oost helpt kinderen met een taalachterstand. Hier worden leerlingen van groep 6, 7 en 8 die naar de havo of het vwo kunnen, maar soms nog moeite hebben met de taal, ondersteund.

Taalvaardigheden zijn allemaal nodig voor een succesvolle schoolloopbaan.

De BSA, die ook bestaat in Utrecht en Zaanstad, wordt op drie basisscholen in Schiedam-Oost ingevoerd.

Schiedam Brede School Academie

Taalvaardigheden

De BSA geeft twee middagen in de week extra les in taalvaardigheden. In de lessen is aandacht voor begrijpend lezen, woordenschat en kennis van de wereld. 

Leerlingen leren dit door bijvoorbeeld opdrachten te doen, zoals kranten en tijdschriften lezen en daar over te praten. Of een spreekbeurt te houden. Deze vaardigheden zijn allemaal nodig voor een succesvolle schoolloopbaan.

Leerlingen en ouders

Het initiatief start met drie groepen van vijftien leerlingen. De leerlingen zijn gekozen door de basisscholen. Er is daarbij gelet op hun leervermogen, motivatie en taalachterstand. 

Het is ook belangrijk dat de ouders de aanpak steunen. Daarom hebben ouders eerst een gesprek met de BSA waarin ze uitleggen waarom hun kind bij de BSA past. Ook wordt van ouders verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld door hun kind naar de BSA te brengen en te controleren of het huiswerk gemaakt wordt.

Uitbreiden

Als de BSA succesvol is kan het initiatief ook op andere scholen worden ingevoerd. Dat kan op andere basisscholen in de regio, maar ook op middelbare scholen. Zo kan er ondersteuning worden gegeven aan leerlingen in de brugklas.

Contact

Laurens Steerneman, programmamanager (l.steerneman@schiedam.nl)