Hoe begeleiden we jongeren naar een kansrijke toekomst?

Op 29 maart organiseerde SWVNK (Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland) in samenwerking met de GKA een online masterclass. Tijdens masterclass ging Iliass El Hadioui in gesprek met Maud Croes (directeur praktijkscholen Focus en De Viaan) en Meta Streefland (consulent passend onderwijs samenwerkingsverband) over hoe jongeren uit het coronatijdperk naar een kansrijke toekomst kunnen worden begeleid. De masterclass is hier terug te kijken.

Dialoog na masterclass

Na de masterclass gingen professionals uit het onderwijs, de sport- en cultuursector, jongerenwerkers, preventiemedewerkers, jeugdhulpverleners, ouders, beleidsmedewerkers, bestuurders, wethouders en vele anderen met elkaar in gesprek hoe jongeren uit de regio Alkmaar perspectief geboden kunnen worden. De komende tijd volgen gesprekken met scholen, schoolbesturen, gemeenten en partners zodat stapsgewijs toegewerkt wordt naar een veerkrachtplan voor de jongeren.

Resultaten
Iliass stelt: “Deze bijeenkomst is bijzonder, er nemen meer dan tweehonderd mensen deel aan de bijeenkomst. Allerlei professionals uit verschillende sectoren. Samen kunnen wij het verschil maken voor jongeren”. Tijdens de dialoog gingen de professionals in op vragen als: ‘Wat zorgt ervoor dat leerlingen floreren?’, ‘Wat versterkt hun geloof in hun eigen kunnen op een duurzame manier?’, ‘Wat versterkt het geloof in eigen kunnen van professionals op een duurzame manier?’ en vooral ‘Wat is op school nodig en wat helpt buiten school?’

“Deze bijeenkomst is bijzonder, er nemen meer dan tweehonderd mensen deel aan de bijeenkomst. Allerlei professionals uit verschillende sectoren. Samen kunnen wij het verschil maken voor jongeren”

Tijdens de gesprekken werden de successen en knelpunten besproken die momenteel gelden voor de regio van Gemeente Alkmaar. Als grote knelpunten zagen de deelnemers dat er behoefte is aan een laagdrempelige vorm van hulp, het is namelijk niet eenvoudig om hulp te vragen. Ook moet het contact tussen de scholen en jeugdhulp beter. Daarnaast zijn de wachttijden in de jeugdhelp en jeugd-GGZ te lang. Om dit op te lossen is een goede doorstroom cruciaal.

Gelukkig waren er ook successen. Zo is er de laatste tijd meer aandacht voor het welbevinden van leerlingen en ligt de focus niet langer op cijfers. Er worden steeds meer huisbezoeken gedaan om contact te krijgen met jongeren. Dankzij technologie zijn er andere vormen van lesgeven en communicatie beschikbaar. Tenslotte wordt er gewerkt met nieuwe lestabellen en roosters, want soms valt er meer te bereiken met kortere lessen.

Andere conclusies en resultaten van de dialogen zijn te lezen in deze handreiking.