GKA presenteert het regionale gelijke kansen dashboard

De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) stelt vanaf vandaag met een uniek regionaal dashboard gegevens beschikbaar aan gemeenten en scholen. Daarmee kunnen ze op basis van een aantal indicatoren gericht kijken naar onderliggende vraagstukken op het gebied van kansengelijkheid. In een tutorial leggen we precies uit hoe het dashboard werkt.

Met data van de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijsbeleid) en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) geeft het dashboard kwantitatief inzicht, wat helpt bij het analyseren van lokale uitdagingen. Elke gemeente en school kan namelijk zien aan de hand van indicatoren, zoals het percentage onderadvies, zittenblijvers en doorstroom, welke vraagstukken interessant zijn om op te pakken. De indicatoren zijn bovendien op wijkniveau gekoppeld aan de sociaal-economische status (SES). Uiteraard zeggen cijfers alleen niet alles. Het is daarom belangrijk om samen op zoek te gaan naar de verhalen achter de cijfers.

Tutorial laat stap voor stap alle indicatoren zien

In onderstaande video nemen we u stap voor stap mee door het dashboard. De getoonde data worden periodiek verrijkt en zijn niet bedoeld voor het maken van rangschikkingen of naming and shaming. 

Gegevens zijn alleen beschikbaar in een gesloten omgeving

Het regionale dashboard is een gesloten omgeving en is alleen te gebruiken als u inloggegevens bij ons aanvraagt. Neem hiervoor contact op met een van de regiocoördinatoren of een stuur ons een mail.