Interventie Breda: Een ‘zachte landing’ voor anderstalige kinderen in het reguliere onderwijs

Wanneer je als anderstalig kind naar Nederland komt omdat je gevlucht bent of je ouders om andere redenen emigreren, is het zaak om zo snel en goed mogelijk de taal te leren. In de eerste opvang van anderstaligen volgen kinderen van 6 jaar en ouder een jaar lang Nederlandse les. Vervolgens moeten ze een plek vinden in het reguliere onderwijs. Basisschooldirecteur Gré van Pelt: “Dat verdient een zachte landing.”

Aan de slag

In Breda zag men een toename van het aantal anderstalige leerlingen die moeite hebben om het niveau in de klas bij te benen. “Een jaar is niet voldoende, zeker niet als je al een jaar of 10 oud bent en moet meedraaien in een groep 7. En zeker als je traumatische ervaringen hebt opgedaan of een tijdlang weinig onderwijs hebt gehad, omdat bijvoorbeeld scholen gesloten waren vanwege oorlog.” Breda biedt deze kinderen nu extra ondersteuning.

Basisscholen vragen hiervoor budget aan en geven zelf invulling aan de begeleiding. “Dat doen ze, naast veel taalaanbod, bijvoorbeeld door een gedragsspecialist in huis te nemen, een externe deskundige aan te trekken of via programma’s in drama en sport. De reden is dat er veel diversiteit is in het niveau, de psychische gesteldheid en de achtergrond van de kinderen. Bij de start van ‘Zachte landing’ twee jaar geleden zagen we bijvoorbeeld veel kinderen van hoogopgeleide Syrische ouders die relatief snel konden vluchten. Inmiddels zien we meer kinderen die zeer traumatische ervaringen achter de rug hebben en minder onderwijs hebben gevolgd. Dit kan leiden tot leer- en gedragsproblemen.”

Ambitie

De criteria van ‘Zachte landing’ neemt de verantwoordelijke Thematafel in Breda momenteel onder de loep. “Op dit moment geldt dat anderstalige kinderen die maximaal drie jaar in Nederland en ouder dan 5 jaar zijn, in aanmerking komen. In het eerste jaar registreerden we 120 kinderen op 19 scholen, nu in het tweede jaar zijn dat er al 197 op 27 scholen. De verwachting is dat dit aantal alleen maar zal groeien. Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs en extra ondersteuning wanneer nodig, maar we moeten kijken waar de hulp het hardst nodig is.”

Contact

Gré van Pelt

Directeur OBS De Tweesprong

E: gvanpelt@markantonderwijs.nl