Vrijwillige leesinterventie

Deze interventie heeft als doel de leesvaardigheden van kinderen te verbeteren. Leerlingen in de interventiegroep krijgen acht gratis boeken mee in de zomervakantie, gematcht aan hun eigen niveau en interesses. Daarnaast krijgen ze leeslessen waarin begripsstrategieën behandeld worden, die ze zelf thuis in de praktijk kunnen brengen. Tevens worden de kinderen aangemoedigd om hardop te lezen met een ouder of een andere familielid. De interventie blijkt vooral veelbelovend voor laagpresteerders.

Over het onderzoek naar vrijwillige leesinterventie

  • School: PO
  • Duur: zomervakantie
  • Evidentie: gerandomiseerd experiment
  • Locatie: Verenigde Staten
  • Kosten: Minder dan €90 per leerling
  • Bron: Kim, J. S. (2006). Effects of a voluntary summer reading intervention on reading achievement: Results from a randomized field trial. Education Evaluation and Policy Analysis, 28(4), 335-355.

Achtergrond

Verschillende empirische studies hebben laten zien dat het prestatieverschil in leesvaardigheid gedurende de zomervakantie groter wordt dan gedurende het schooljaar. Het verschil tussen Afrikaans-Amerikaanse kinderen en blanke kinderen, en laag- en hoogopgeleide kinderen vergroot disproportioneel gedurende de maanden dat de scholen gesloten zijn. Deze interventie richt zich op het voorkomen van het groeien van dit verschil (het zogenaamde summer reading loss).

Doelgroep

De doelgroep van deze interventie bestond uit 552 leerlingen van tien scholen in de Verenigde Staten. Het ging om zogenaamde fourth-graders, vergelijkbaar met groep 6 van de basisschool in Nederland. 

Interventie

Deze studie kijkt naar het effect van een vrijwillige zomer-leesinterventie. De interventie heeft als doel leesvaardigheden van kinderen te verbeteren en bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst krijgen de kinderen in de behandelingsgroep acht gratis boeken, waardoor de toegang tot boeken wordt verhoogd. Daarnaast worden de boeken gematcht aan het leesniveau van de kinderen en hun voorkeuren. Tot slot krijgen de kinderen leeslessen, waarin begripsstrategieën aangeleerd worden die ze zelf thuis in de praktijk kunnen brengen. Tevens worden de kinderen aangemoedigd om hardop te lezen met een ouder of een andere familielid.

Resultaten

De interventie verhoogde in het algemeen noch de toegang van kinderen tot boeken noch de hoeveelheid die kinderen onafhankelijk stil voorlazen. Kinderen in de behandelingsgroep lazen wel significant meer hardop samen met familieleden. De kinderen in de behandelingsgroep presteerden niet beter dan de kinderen in de controlegroep op mondelinge leesvaardigheid. Er bleken wél grote effecten te zijn voor kinderen uit minderheidsgroepen. De effecten op de leestest waren het grootst voor Afrikaans-Amerikaanse leerlingen, Latijns-Amerikaanse leerlingen, minder spreekvaardige kinderen en kinderen die minder dan 50 boeken thuis hadden. Deze bevindingen suggereren dat een vrijwillige zomer-leesinterventie vooral resultaat heeft op laagpresteerders.