Opleidingsinformatie instellingskeuze verbeteren

De overgrote meerderheid van de hoogpresterende leerlingen uit families met een laag inkomen schrijft zich niet in bij opleidingen die goed aansluiten op hun niveau. Deze studie toetst of informatie toereiken op een kostenefficiënte manier een positief effect kan hebben hierop. De interventie zorgde er voor dat leerlingen zich meer aanmeldden en dat het waarschijnlijker was dat ze zich op zijn minst bij vijf opleidingen aanmeldden. Leerlingen uit de interventiegroep werden vaker toegelaten en de opleidingen waar ze toegelaten werden, waren kwalitatief beter.

Over het onderzoek naar opleidingsinformatie

  • School: VO/HO
  • Duur: eenmalig toezenden van informatie
  • Evidentie: gerandomiseerd experiment
  • Locatie: Verenigde Staten
  • Kosten: €5 per leerling
  • Bron: Hoxby, C., & Turner, S. (2013). Expanding college opportunities for high-achieving, low income students. Stanford Institute for Economic Policy Research Discussion Paper, (12-014).

Achtergrond

De overgrote meerderheid van hoogpresterende leerlingen uit families met een laag inkomen schrijven zich niet in bij de opleidingen die het meest aansluiten op hun niveau. Hiervoor worden twee verklaringen aangedragen. Ten eerste kunnen deze leerlingen best goed geïnformeerd zijn over bijvoorbeeld de netto kosten van studeren en de afstudeerkansen van een bepaalde studie. Omdat ze echter van middelbare scholen en uit omgevingen komen waarin leerlingen met hun capaciteiten zeldzaam zijn, kiezen ze ervoor om onderwijs te volgen dat aansluit bij hun persoonlijke voorkeuren en de relaties die ze ontwikkeld hebben. Ten tweede kan het zijn dat deze leerlingen slecht geïnformeerd zijn over opleidingsmogelijkheden en afgeschrikt worden door kleine kosten, zoals het papierwerk dat ingevuld moet worden om vrijstellingen te krijgen van het collegegeld (US). Deze studie focust zich op het aanpakken van de tweede verklaring en toetst of informatie toereiken op een kostenefficiënte manier positief uitwerkt op de keuzes van leerlingen.

Doelgroep

De interventie was gericht op hoogpresterende leerlingen uit families met een laag inkomen in de overgang van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs. 

Interventie

De studie bestond uit drie delen. Het eerste deel gaf leerlingen informatie over het studiekeuzeproces. Leerlingen kregen informatie over opleidingen die voor hen geschikt waren, informatie over de studie en het slagingspercentage, maar ook andere informatie over bijvoorbeeld huisvesting en buitenschoolse activiteiten. Daarnaast werden tools uitgelegd die konden helpen bij het maken van een studiekeuze. Het tweede deel gaf leerlingen informatie over de nettokosten van studeren. Tot slot kregen leerlingen een vrijstelling voor de inschrijvingskosten, waardoor ze zich bij 171 geselecteerde opleidingen konden aanmelden.

Resultaten

De interventie resulteerde erin dat leerlingen zich 19% meer aanmeldden en dat het 27% waarschijnlijker was dat ze zich op zijn minst bij vijf opleidingen aanmeldden. Leerlingen uit de interventiegroep werden 12% vaker toegelaten en de opleidingen waar ze toegelaten werden, waren ook nog kwalitatief beter. Leerlingen schreven zich in bij opleidingen die sterke academische resultaten scoorden en hogere slagingspercentages kenden.