Intensieve loopbaanbegeleiding

Terwijl het aantal inschrijvingen bij universiteiten van studenten afkomstig uit families met een laag inkomen stijgt, blijft het achterlopen bij het aantal inschrijvingen van studenten afkomstig uit families met een hoog inkomen. Deze interventie bestond uit intensieve loopbaanbegeleiding aan studenten in hun laatste jaar van de high school. Adviseurs spraken individueel met studenten om een lijst met goed matchende hoger onderwijsinstellingen op te stellen, hielpen de studenten met de inschrijving, en ondersteunden ze met het aanvragen voor financiële ondersteuning. De interventie zorgde ervoor dat een substantieel aantal studenten zich inschreef bij een onderwijsinstelling die beter matchte bij het profiel van de student. Dit effect was in het bijzonder sterk voor studenten uit families waar Engels niet de eerste taal is. Tot slot verlaagde de interventie de gemiddelde netto prijs van de instituties waar studenten zich voor in konden schrijven.

Over het onderzoek naar intensieve loopbaanbegeleiding

  • School: VO/HO
  • Duur: een jaar
  • Evidentie: regression discontinuity design
  • Locatie: Verenigde Staten
  • Bron: Castleman, B., & Goodman, J. (2014). Intensive college counseling and the college enrollment choices of low income students.

Achtergrond

Terwijl het aantal inschrijvingen bij universiteiten van studenten afkomstig uit families met een laag inkomen stijgt, blijft het achterlopen bij het aantal inschrijvingen van studenten afkomstig uit families met een hoog inkomen (Verenigde Staten). Ondanks de hoge opbrengsten van het voltooien van een universitaire opleiding, blijven er – in het bijzonder voor lage inkomen studenten – financiële belemmeringen en informatiegebreken bestaan die ervoor kunnen zorgen dat studenten zich uiteindelijk niet inschrijven of kiezen voor instituties die niet goed matchen met hun vaardigheden en omstandigheden. Deze interventie bestaat uit een intensief coaching programma om dit te verhelpen.

Doelgroep

De interventie bestond uit intensieve loopbaanbegeleiding aan leerlingen in het laatste jaar van de high school (grade12). Dit is te vergelijken met klas 6 van de middelbare school in het Nederlandse stelsel. 

Interventie

De interventie werd uitvoerd door Bottom Line, een non-profit organisatie die intensieve loopbaanbegeleiding verstrekt aan leerlingen tijdens hun laatste jaar op high school. De adviseurs van Bottom Line spraken individueel met leerlingen om een lijst met goed matchende hoger onderwijsinstellingen te maken waar ze zich zouden kunnen inschrijven. Vervolgens hielpen ze de leerlingen met de daadwerkelijke inschrijvingen en het aanvragen van financiële ondersteuning. Een uniek onderdeel van deze manier van begeleiden was dat Bottom Line twintig hogere onderwijsinstellingen had geselecteerd die ze specifiek aanraadde. Voor leerlingen die zich inschreven bij een van deze instellingen, bleef Bottom Line tot wel zes jaar later individuele begeleiding aanbieden. Bottom Line streefde er dus niet alleen naar om ervoor te zorgen dat leerlingen zich inschreven, maar probeerde ook te beïnvloeden bij welke hogere onderwijsinstellingen de leerlingen zich inschreven.

Resultaten

Allereerst zorgde de interventie ervoor dat een substantieel aantal leerlingen (72% ten opzichte van 31% in de controlegroep) zich inschreef in een door Bottom Line aangeraden onderwijsinstelling, die beter matchte bij het profiel van de leerling. Ten tweede was dit effect in het bijzonder sterk voor leerlingen uit families waar Engels niet de eerste taal is. Tot slot verlaagde het de gemiddelde netto prijs van de instituties waar leerlingen zich inschreven, en zorgde het zo voor een lagere financiële last voor de studenten.