Informatie over studeren

Deze studie kijkt naar de rol die informatie of een gebrek aan informatie speelt bij de toegang tot het hoger onderwijs. De studie focust zich op leerlingen van achterstandsscholen. De interventie bestond uit een internetpagina waarop een video van drie minuten stond, die ging over de kosten en de baten van studeren. Daarnaast stond er een rekenhulp op de site om de persoonlijke financiële bijdrage te berekenen. De interventie resulteerde in een positief effect op de deelname aan het hoger onderwijs.

Over het onderzoek naar informatie over studeren

 • School: VO-HO
 • Duur: eenmalig
 • Evidentie: gerandomiseerd experiment
 • Locatie: Canada
 • Bron: Oreopoulos, P., & Dunn, R. (2013). Information and college access: Evidence from a randomized field experiment. The Scandinavian Journal of Economics, 115(1), 3-26.

Achtergrond

Veel onderzoekers en beleidsmakers gaan ervan uit dat alle leerlingen dezelfde informatie tot hun beschikking hebben. Leerlingen ontvangen informatie echter van vele verschillende mensen en in verschillende vormen. Dat informatie bijvoorbeeld beschikbaar is op het internet, betekent nog niet dat iedereen die informatie ook ziet en begrijpt. Zo zijn veel leerlingen in Canada bijvoorbeeld niet goed op de hoogte van de kosten en baten van studeren. Deze studie verkent daarom de effecten van:

 1. het aansporen van leerlingen om online te gaan zoeken naar informatie;
 2. het actief geven van informatie over financiële hulp;
 3. het verspreiden van informatie over de kosten en baten van studeren.

Doelgroep

Deze interventie focust zich op leerlingen van achterstandsscholen in de overgang van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs.

Interventie

De interventie bestond uit het verplicht bezoeken van een internetpagina waarop een video van drie minuten stond, die ging over de kosten en baten van studeren. Daarnaast stond er een rekenhulp op de website om de persoonlijke financiële bijdrage te berekenen.

Resultaten

Deze interventie leidde bij studenten die onzeker waren over hun academische toekomst tot:

 1. een 24,1 procentpunt afname in het geloof dat kosten een barriere zijn om hoger onderwijs te volgen (37,6% ten opzichte van 61,7% in de controlegroep);
 2. een 15 procentpunt toename in het streven om een hbo-opleiding te volgen (23% ten opzichte van 8% in de controlegroep)
 3. een 23 procentpunt toename in het streven om een universitaire opleiding te volgen (65% ten opzichte van 42% in de controlegroep).