Mobiele brigade en de Taalvijver

Kinderen met een NT2-achtergrond kunnen via de Taalvijver (project op VVE) zich de Nederlandse taal eigen maken. Als er na die periode extra inspanning nodig is om de taalvaardigheid verder te verstevigen in het onderwijs, komt de mobiele brigade in actie. Het doel van deze interventie is het bieden van een goede start aan de basisschoolleerlingen die de Taalvijver hebben bezocht en ‘instromen’ op hun stamschool.