Elke school verdient een brugfunctionaris

Elke school verdient een brugfunctionaris* die ouders ondersteunt en kinderen helpt om succesvol te zijn. Neem bijvoorbeeld Obs Villa Kakelbont in Hoogeveen, waar Diane Corba een belangrijke rol speelt.

Diane begrijpt de uitdagingen die ouders kunnen tegenkomen bij het aanvragen van belangrijke voorzieningen en ondersteuning voor hun kinderen. Ze heeft zich ten doel gesteld om ouders in hun kracht te zetten en hen te leren zelfstandig aanvragen te doen. Ze staat klaar om hen bij elke stap te helpen. Of het nu gaat om het invullen van formulieren, het begrijpen van brieven of het leggen van contacten met instanties, Diane staat paraat met haar kennis en ervaring.

Het werk van een brugfunctionaris als Diane heeft een grote waarde. Door vroegtijdig signalen op te pikken, kan ze problemen voorkomen voordat ze ernstig worden. Ze werkt aan de voorkant van de problemen, waardoor de behoefte aan zorg afneemt. Dit heeft niet alleen voordelen voor de betrokken kinderen, maar ook voor de leerkrachten. Doordat Diane ondersteuning biedt aan ouders, kunnen de leerkrachten zich volledig richten op kennisoverdracht en het welzijn van alle kinderen in de klas.

Het succes van het werk van Diane hangt af van het opbouwen van een vertrouwensband met ouders. Ze neemt de tijd om naar hen te luisteren, hun zorgen serieus te nemen en samen op zoek te gaan naar oplossingen. Diane begrijpt dat dit proces tijd kost, maar ze blijft zichtbaar en beschikbaar, waardoor ouders weten dat ze op haar kunnen rekenen.

Niet alleen ouders profi teren van het werk van Diane, maar ook de kinderen zelf. Doordat Diane naast de ouders staat en samenwerkt met hen en het kind, ontstaat er een gevoel van ondersteuning en verbondenheid. Kinderen voelen zich gehoord en begrepen, waardoor ze beter kunnen gedijen in hun schoolomgeving. Diane zegt: ‘Laatst vroeg een leerling zelf aan haar ouder of ze met mij mocht praten, dat is het mooiste compliment dat je kan krijgen. Daar doe je het allemaal voor’. Het werk van een brugfunctionaris zoals Diane heeft een positieve invloed op zowel ouders als kinderen.

* De brugfunctionaris is een pilot van een jaar dat de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van Onderwijs samen met het jeugdeducatiefonds initieert.

Dit artikel is afkomstig uit de 'Nota Jeugd: Programma Jong Hoogeveen'