Team Toekomst geeft kinderen in Delfshaven superkracht

Team Toekomst maakt zich in de Rotterdamse wijk Delfshaven iedere dag hard om kinderen die niet kansengelijk opgroeien te voorzien van een fijnmazig vangnet in hun eigen buurt. Zodat ook zij zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige en gelukkige volwassenen. Over Rotterdamse daadkracht gesproken: met twee benen stevig in de praktijk bouwden wijkbewoners Saïda Ouarirou en Mirjam van Rijn met hun collega’s de afgelopen vier jaar aan een krachtig netwerk waarbinnen ieder kind gezien wordt. Met succes, waardoor ze Team Toekomst graag naar andere wijken willen opschalen.

Logo Team Toekomst

Wat begon met een zelf opgetuigde, zeer succesvolle hockeyclub in de wijk, evolueerde naar een volwaardige organisatie waarin brugfunctionarissen uit de wijk voor de wijk opereren en kinderen begeleiden naar een beloftevolle toekomst. Met hun eigen maatwerktrajecten ondersteunt Team Toekomst langdurig kinderen (en het gezin daaromheen) die anders buiten de boot dreigen te vallen. Want dat gebeurt in Delfshaven nog veel te vaak. Team Toekomst is the missing link in het geheel van bewoners die vastlopen en geen aansluiting voelen en vinden met mogelijke aanbieders in de wijk. Als het gaat om kortdurende ondersteuning, zijn er de wijknetwerkers van Team Toekomst. Zij helpen jaarlijks zo’n duizend wijkbewoners met zaken als het vinden van een sportclub en met het aanvragen van financiële ondersteuning. Het geheim van Team Toekomst? Met brugfunctionarissen en wijknetwerkers uit Delfshaven zélf – vaak geboren en getogen in de wijk met een vertrouwd gezicht en groot bereik in de buurt – bereikt het Team precies die mensen die het hardst hulp nodig hebben en komen de beschikbare financiële middelen daar terecht waar de behoefte het grootst is.

Bruggenbouwers van goud
In navolging van de West London Zone aanpak, focust Team Toekomst zich op het verbeteren van sociaal-emotionele vaardigheden, geloof in eigen kunnen en onderwijsresultaten. Daarvoor brengen Mirjam en haar collega’s het beste uit Delfshaven samen. Denk aan scholen, (sport-)clubs, culturele organisaties en vrijwilligers. Als onderdeel van het Schoolzorgteam hebben Mirjam en collega’s uitstekende contacten en korte lijnen met basisscholen. Daardoor heeft Team Toekomst niet alleen helder zicht op kinderen en gezinnen die ondersteuning nodig hebben, maar ook op wélke ondersteuning. De brugfunctionarissen volgen een opleiding social work en gaan aan de slag op scholen in de wijk. Ze werken in dienst van Team Toekomst. Door hun vertrouwde gezicht, hun wijdvertakte netwerk in soms gesloten buurtcommunities en hun maatschappelijke betrokkenheid, zijn ze goud waard als brug tussen kind en gezin en het veelzijdige ondersteuningsaanbod dat er is.

‘Op elf van de basisscholen in de wijk regelen wij alles ná school’, vertelt Mirjam van Rijn. ‘Daarmee sterken we kinderen met bijvoorbeeld een clubleven en sociaal-emotionele ondersteuning, waardoor ze overdag op school weer aan leren toekomen. Als daarnaast thuis ook de rust weerkeert, begrijp je dat er een enorme groei kan plaatsvinden. Dat zorgt weer voor nog meer enthousiasme in de wijk en op die manier komen er weer nieuwe ouders zich melden om aan te sluiten als brugfunctionaris of wijknetwerker. Iedereen bij ons werkt met een enorme drive en passie. Omdat we zo dichtbij het vuur zitten, weten we heel goed wie wat nodig heeft. We leveren maatwerk. Soms door via de Sportspullenbank nieuwe voetbalschoenen te regelen, waardoor een kind kan blijven sporten bij een club. Maar ook door langere trajecten waarin we een kind koppelen aan een van onze brugfunctionarissen. Zo begeleiden we een kind en het gezin structureel bij het oplossen van hun problemen. Want zonder brood op de plank en met schuldeisers in hun nek, komen ouders niet toe aan het stimuleren van hun kind. Zo’n traject duurt twee jaar en in die periode werken we met het gezin, wordt het kind onderdeel van een club om nieuw sociaal kapitaal op te doen en krijgt het kind tweewekelijks coaching. We gaan altijd uit van de behoefte van een kind en het gezin. Werken aan zelfbeheersing, weerbaarheidstraining, huiswerkklas, meer sociale contacten, angsten wegnemen; we staan écht rond een gezin.’

Jongen Team Toekomst

Trotse kids
Kristiaan van der Gaag, manager bedrijfsvoering en opschalen, hoort iedere week succesverhalen van brugfunctionarissen, wijknetwerkers en deelnemers. ‘Over moeders die doorstromen naar betaald werk, kinderen die weer lid zijn geworden van clubs, maar ook de feestelijke afsluitingen van de tweejarige trajecten. Dat vieren we altijd, compleet met oorkonde en hoedjes die de lucht in worden gegooid. Kinderen zijn dan zó trots, dat is prachtig.’

Team Toekomst vindt dat het vangnet voor kinderen er altijd moet zijn, ook op de pleinen in de wijk en ook in de vakanties. Daarvoor dragen de medewerkers zorg, samen met mensen uit de buurt. Daarnaast wil de organisatie zich ook op het voortgezet onderwijs gaan richten, want de overgang van po naar vo is precair, weet Mirjam. ‘Met meer dan 1200 leerlingen in beeld, zijn we een speler om rekening mee te houden. Het gaat zo goed, gesterkt door de resultaten die we behalen en de grote gedrevenheid van onze mensen, willen we onze werkzaamheden graag opschalen en ons bereik uitbreiden. Er zijn veel meer wijken zoals Delfshaven, we vinden dat álle kinderen deze kansen moeten krijgen. Het is totale onzin dat we in een land als Nederland het laten gebeuren dat kinderen kopje onder gaan. We mogen en hoeven kinderen nooit aan hun lot over te laten.’