Aankondiging tweede tijdvak subsidieregeling School & Omgeving

Van 1 tot en met 30 april 2024 kunnen scholen weer subsidie aanvragen om, samen met gemeenten en lokale aanbieders, naast het reguliere curriculum extra activiteiten aan te bieden, zoals sport, techniek, cultuur en huiswerkbegeleiding. Zo vergroten we de kansen van leerlingen. De subsidieregeling School en Omgeving 2023-2025 is bedoeld voor scholen met een hoge relatieve onderwijsachterstandsscore (categorie A-vestigingen) en voor scholen die vorig schooljaar al deelnamen aan het programma School en Omgeving (categorie B vestigingen). In de nieuwe subsidieronde wordt het aantal scholen dat subsidie kan aanvragen uitgebreid.

Programma School en Omgeving
Kinderen en jongeren leren veel op school, maar een belangrijk deel van de ontwikkeling vindt rond en buiten de school plaats. Een ouder die ’s avonds voorleest of helpt bij het huiswerk, naar muziekles, voetbaltraining, leren programmeren; allemaal activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een omgeving die deze brede ontwikkeling optimaal ondersteunt.

Het programma School en omgeving startte in 2022 met als doel kansengelijkheid onder kinderen en jongeren te vergroten door tijdens hun basis- en middelbare schooltijd extra activiteiten aan te bieden. Op veel plaatsen in Nederland bieden scholen, gemeenten en andere partijen al extra activiteiten aan die kinderen en jongeren in hun ontwikkeling stimuleren. Het programma School en omgeving van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft dit een impuls met een subsidieregeling. De Gelijke Kansen Alliantie ondersteunt coalities en zorgt voor het delen van kennis en ervaringen.

Wijzigingen subsidieregeling School en Omgeving 2023-2025
De minister is voornemens om de huidige subsidieregeling op een paar punten te wijzigen voor de tweede aanvraagronde. Deze wijzigingen zullen naar verwachting begin maart gepubliceerd worden in de Staatscourant. Een belangrijke wijziging is dat het aantal categorie A scholen dat een aanvraag kan indienen zal worden opgerekt. In de eerste aanvraagronde betrof het de scholen met de hoogste relatieve onderwijsachterstandsscores, die samen vijf procent van het totaal aantal leerlingen hebben. Dit wordt uitgebreid naar de scholen die samen tien procent van de leerlingen hebben. Daarnaast is de minister voornemens de tweede aanvraagperiode open te stellen voor de categorie B-scholen die het niet gelukt is om in de eerste aanvraagperiode een aanvraag in te dienen. Scholen die vorig schooljaar als starter subsidie ontvingen, kunnen in de nieuwe ronde subsidie aanvragen, als zij vóór 1 maart hun activiteitenplan en convenant indienen bij DUS-I. Scholen hebben van 1 april tot en met 30 april de tijd om een aanvraag in te dienen.

Benieuwd of jouw school in aanmerking komt? De lijst met scholen kun je hier vinden.

Meer informatie: contactpersonen en vragenuurtjes
Voor zowel bestaande als nieuwe scholen zijn er vragenuurtjes ingepland. In de vragenuurtjes zal een korte introductie worden gegeven over het programma en de subsidieregeling. Ook kun je hier terecht met vragen over je aanvraag en ontwikkeling van het buitenschools aanbod. Hieronder vind je een lijst van de vragenuurtjes. Je hoeft je niet aan te melden, via deze link kun je per vragenuurtje de deelnamelink vinden.

Contact
Heb je vragen over samenwerking met partners in de regio, het vormen van een nieuwe coalitie of het aansluiten bij bestaande coalities? Neem dan contact op met de regiocoördinator van jouw regio!

Heb je vragen over de regeling, het subsidieproces, de verantwoording of het aanvraagformulier? Neem dan contact op met DUS-I.