Extra geld om alle inhaal- en ondersteuningsprogramma’s te realiseren

Minister Slob stelt € 38 miljoen extra beschikbaar voor scholen die inhaal- en ondersteuningsprogramma’s opzetten om onderwijsachterstanden en studievertraging als gevolg van corona zoveel mogelijk te voorkomen. Voor de zomer konden scholen al gebruikmaken van extra middelen van het kabinet voor bijvoorbeeld bijlessen. Om alle aanvragen te kunnen honoreren, maakt het kabinet extra geld vrij.  

De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) speelt sinds de zomer een ondersteunende rol, samen met gemeenten, bij het vormgeven van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s door onderwijsexperts beschikbaar te stellen. Zij helpen scholen in GKA-gemeenten met het vormgeven van bijvoorbeeld zomerscholen of andere inhaalprogramma’s op basis van beschikbaar onderzoek en expertise. De GKA staat ook in nauw contact met gemeenten om knelpunten op lokaal niveau in beeld te brengen voor wat betreft corona en kansengelijkheid.

Onderwijsexperts van GKA helpen gemeenten en scholen

Een aantal gemeenten heeft al gebruikgemaakt van het aanbod en een onderwijsexpert in de arm genomen. Meer weten? Gemeenten en scholen kunnen voor vragen over de regeling en de onderwijsexperts contact opnemen met de GKA-regiocoördinatoren.