Beluister podcastaflevering over gelijke kansen in het onderwijs

Elk kind heeft recht op het onderwijs, dat is gericht op de volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogen van het kind. Dit staat opgenomen in het ‘Verdrag inzake de Rechten van het Kind’. Toch neemt de kansenongelijkheid voor kinderen in het onderwijs in Nederland toe of blijven gelijk. Hoe dat kan, hoort u in de nieuwste aflevering van Zaaigoed, de podcast vanuit het Programma Sociaal Domein, waarin verhalen van Rijk en gemeenten gedeeld worden over actuele thema’s binnen het sociaal domein.

Logo podcast Zaaigoed van het Programma Sociaal Domein

In de aflevering ‘Kansenongelijkheid in het onderwijs’ hoort u aan de hand van verhalen uit het netwerk van de Gelijke Kansen Alliantie waarin de kansenongelijkheid in Nederland bestaat en hoe het te bestrijden is. Welke rol spelen scholen en gemeenten hierin? Aan het woord komen:

  1. Iliass el Hadioui, onderwijssocioloog, programmaleider van De Transformatieve School en lid van de Onderwijsraad
  2. Ufuk Kâhya, wethouder Duurzame mobiliteit, Talentontwikkeling en Welzijn in Den Bosch
  3. Yolande de Beer, rector van het Lyceum Rotterdam

Beluister de podcast op Spotify of iTunes.