Tweede themamagazine GKA is uit: de Gezonde Basisschool van de Toekomst

Het tweede magazine van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) is uit met als thema ‘Gezondheid’. In deze editie staat de ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ centraal. U leest alles over deze aanpak, wat zoveel meer is dan alleen gezond eten en bewegen. Bekijk het magazine voor inspiratie over het bevorderen van kansengelijkheid vanuit het concept van de 'Gezonde Basisschool van de Toekomst', dat momenteel in Zuid-Limburg wordt uitgevoerd.  

Kinderen helpen om hun talenten optimaal te ontwikkelen moet vanuit verschillende perspectieven. Volgens Monaïm Benrida, programmamanager Gelijke Kansen, is dat bovendien de verantwoordelijkheid van ons allemaal: "It takes a village to raise a child. De ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ is zo’n village. Het heeft invloed op de gehele driehoek van thuis, omgeving en school waarin kinderen zich bevinden. Kinderen krijgen gezonde voeding, extra beweging en een verlengde schooldag om alle activiteiten te kunnen ondernemen. Gezonde voeding verbindt thuis met school, omdat kinderen het boodschappenlijstje en de keuze voor het avondeten gaan beïnvloeden.”

Maar het concept is meer dan gezonde voeding en beweging. Het werkt door op meerdere vlakken. Benrida: “De extra schooltijd is niet alleen gunstig voor het kind, maar ook voor het hele gezin. Het heeft bijvoorbeeld als bijvangst dat het ouders meer ruimte geeft om te werken. Dat is met name gunstig voor de arbeidsparticipatie van moeders. Dit kan een groot verschil maken voor gezinnen met een laag inkomen.”

Een unieke samenwerking in Zuid-Limburg

Hoe de Gezonde Basisschool van de Toekomst nu precies werkt, toont de uitwerking van deze aanpak in Zuid-Limburg. Onderwijs, gemeenten, lokale organisaties, GGD Zuid-Limburg, de provincie Limburg en de Universiteit van Maastricht werken daar samen om de situatie aan te pakken en te verbeteren. Een unieke samenwerking en daarom zo interessant in het kader van gelijke kansen. De regio wil de huidige situatie oprecht verbeteren, zodat het nu en in de toekomst verschil kan blijven maken. Want “wat je nu inves­teert, bespaar je later op kosten voor zorg en sociale voorzieningen omdat de generatie die nu opgroeit goede toegang heeft tot de arbeids­markt en gezonder leeft”, zo stelt Benrida.

Wat kunt u allemaal lezen in het magazine?

  • Maria Jansen, hoogleraar Populatiegericht Gezondheidsbeleid bij de Universiteit van Maastricht legt uit waarom juist in Zuid-Limburg deze vorm van onderwijs zo urgent is.
  • Robert Housmans, Gedeputeerde Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid van de Provincie Limburg, vertelt over het belang van een vitale bevolking.
  • Andrew Simons, programmamanager Gezonde Basisschool van de Toekomst bij onderwijskoepel Movare, praat over het concept in de praktijk.
  • Universiteit Maastricht onderzoekt vier jaar de effecten van het experiment en presenteert de resultaten van de eerste twee jaar.
  • Bekijk een voorbeeld van een dagindeling op een gezonde basisschool, inclusief een voorbeeld van een weekmenu.
  • Verschillende scholen, organisaties en leerlingen vertellen over hun ervaringen met de Gezonde Basisschool van de Toekomst.