Onze Jongerenraad over onderwijs op afstand (deel 4)

De afgelopen tijd zijn er verschillende verhalen vanuit onze Jongerenraad gedeeld over hun ervaringen met onderwijs op afstand. Hiervoor hebben de jongeren ook met hun omgeving gesproken. Wat de ervaringen zijn van hun familieleden en medestudenten, leest u hieronder. In drie nieuwe verhalen komt aan bod wat onderwijs op afstand met de motivatie en concentratie doet van leerlingen. 

'Vechten om wie als eerste de laptop mag voor school' - Ivy

Ivy (24) studeert en merkt bij andere studenten dat ze kampen met concentratieproblemen thuis: “Vooral studenten in grote gezinnen geven aan thuis concentratieproblemen te hebben. Ze dragen nu ook bijvoorbeeld extra zorg voor hun broertjes of zusjes en dat is moeilijk te combineren met het onderwijs volgen op afstand. Daarnaast lopen ouders of broers en zussen te pas en te onpas hun kamer binnen wanneer ze een college (terug)kijken of gewoon aan het studeren zijn. Dit is voor iedere student al lastig, maar al helemaal als je al een concentratiestoornis hebt. Ook heb ik verhalen gehoord van grote gezinnen waarbij er slechts twee laptops beschikbaar zijn op zes kinderen. En dat er soms echt gevallen zijn waarbij het ‘vechten’ is wie er mag studeren. Dat is echt bizar.”

Ivy en zijn thuiswerkplek

Zijn er straks regionale verschillen?

“Bovendien vraag ik me af, omdat in het onderwijs niemand zich hierop had voorbereid, welke regionale verschillen er zijn. Kunnen alle afspraken betreffende normering nog gehanteerd worden of wordt hier nu veel subjectiever mee omgesprongen? Dit kan in theorie leiden tot dat een leerling in Eindhoven een 8 behaalt voor iets waar hij in Groningen slechts een 6 voor zou hebben gekregen?”

'Hulp krijgen op verschillende manieren' - Imane

“Wat ik om me heen zie, bij mijn eigen zusje, familie en vrienden, is dat jonge kinderen op allemaal een andere manier hulp krijgen”, vertelt Imane (25). “Mijn moeder is zelf lerares. Zij helpt mijn zusje dat op de basisschool zit op de ene manier met huiswerk. Een vriend van mij helpt zijn neefje dat ook op de basisschool zit weer op een andere manier met huiswerk. Je kunt niet verwachten van ouders dat zij uitleg geven zoals op school, want ze zijn geen leraren."

"Je kunt niet verwachten van ouders dat zij uitleg geven zoals op school."

Ook thuis structuur nodig

"Ook al zijn genoeg middelen beschikbaar (laptop, tijd van ouders), ik denk toch dat er binnen het basisonderwijs de grootste verschillen zullen ontstaan. Bij middelbaar onderwijs werken leerlingen vaak al zelfstandig, maar die verantwoordelijkheid kun je niet bij basisschoolleerlingen verwachten. Zij hebben vanuit huis structuur nodig. Dat is nu lastig, want ze doen alles al thuis.”

'Ik zoui graag actiever bezig willen zijn' - Samira

Samira (17) is eerstejaars student en heeft net tentamens achter de rug: "Ik volg online lessen. Dat vond ik in het begin wel ok, maar ik wil graag actiever bezig zijn. Nu merk ik dat het nogal demotiverend is om thuis te werken. Ik ga bijvoorbeeld meer uitstellen. Er is namelijk geen haast, want je wordt vanuit school niet meer gepusht. Er is vanuit school minder druk om aanwezig te zijn bij lessen.”

©Samira Said
Samira studeert voor haar tentamens

School is soms een uitweg voor thuis

“Ik heb ook gemerkt dat sommige leerlingen school als een uitweg zagen, omdat het thuis niet zo goed is. Zij kunnen zich thuis minder goed concentreren op hun werk.” Ook de onduidelijkheid over de komende maanden begint zijn tol te eisen. “Het leidt tot stress, omdat nog niet duidelijk is hoe het nu verder gaat. Ik hoor van velen dat het zorgt voor zorgen over hun resultaat.”