‘Wij willen onderwijs, de wortels van kansengelijkheid, Pokon geven’

Rabobank Amsterdam steunt sinds één jaar de aanpak Studiezalen in Amsterdam. Waarom? Barbara Baarsma, directievoorzitter, vertelt: “Hoewel onderwijs de grootste motor zou moeten zijn om kansengelijkheid te vergroten, zie je dat het op dit moment juist een vergroter van ongelijkheid is in plaats van een verkleiner. Wij willen de wortels van kansengelijkheid Pokon geven.”

“Waar je wieg heeft gestaan en het inkomen van je ouders bepaalt nog steeds voor een groot deel hoe kansrijk je bent in het onderwijs en daarmee ook op de arbeidsmarkt.Wanneer je inzoomt op de stad zie je dat problemen vaak worden vertaald in verschillen tussen arm en rijk. We denken dat het verschil tussen kansarm en kansrijk relevanter is. Als je een tweedeling tussen arm en rijk wilt voorkomen, moet je kijken naar de tweedeling tussen kansarm en kansrijk”, aldus Baarsma.

Verschil maken met kennis, netwerk en kapitaal

Als het met de stad goed gaat, gaat het dat met Rabobank ook. Bovendien kunnen we een deel van onze winst in de vorm van coöperatief dividend weer terug laten vloeien aan de stad”, stelt directeur Marktteams Rabobank Amsterdam Eric Traa.

Baarsma: “Wij zijn een bank en geen school; we zijn bankiers en geen docenten en kunnen op die manier dus niet het verschil maken. Wat we wél kunnen is prachtige initiatieven als Studiezalen omarmen met onze kennis, netwerk en als het nodig ons kapitaal.” Zo heeft Rabobank Amsterdam Studiezalen aan andere partners gekoppeld, zoals TechConnect. “Op die manier doen we het samen. Wij geloven in samenredzaamheid in plaats van zelfredzaamheid.”

Studiezalen heeft toegang tot verborgen talent

Kansen op de arbeidsmarkt

De kansen van op de arbeidsmarkt komen volgens Baarsma voort uit de kansen die kinderen hebben gehad binnen het onderwijs: “Dat geldt op de basisschool, het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs, en zeker ook daarna. Daarom ondersteunen wij dit als Rabobank. Studiezalen heeft toegang tot het verborgen talent dat niet in de kaartenbakken van het UWV of het uitzendbureau zit.”

“Als het met de stad goed gaat, gaat het dat met Rabobank ook. Bovendien kunnen we een deel van onze winst in de vorm van coöperatief dividend weer terug laten vloeien aan de stad”, stelt directeur Marktteams Rabobank Amsterdam Eric Traa.

Lees het volledige interview met Barbara Baarsma en directeur Marktteams Rabobank Amsterdam Eric Traa in het eerste themamagazine van Gelijke Kansen Alliantie met het thema ‘Extra Onderwijs’, dat in februari 2020 is verschenen.