Minister Slob bezoekt Hoogeveen: eerste gemeente met GKA-Agenda

Minister Arie Slob begon zijn week met een inspirerend werkbezoek aan de gemeente Hoogeveen: de eerste gemeente die een GKA-Agenda ondertekende en die zich volop inzet voor de bevordering van gelijke kansen. Minister Slob bezocht twee scholen die de verbinding met diverse partijen opzoeken dankzij Jong Hoogeveen.

Nieuwsbericht werkbezoek Hoogeveen
Beeld: Kim Stellingwerf

De gemeente Hoogeveen wil kinderen en jongeren kansrijk laten opgroeien dankzij de overkoepelende benadering Jong Hoogeveen. Deze verbindende aanpak moedigt samenwerking tussen ouders, scholen, gemeenten, welzijnsinstellingen en sport- en cultuurorganisaties aan. Door goede samenwerking en verbinding tussen de school, thuis en omgeving kan iedereen vanuit zijn eigen rol en bijdrage werken aan gelijke én optimale kansen voor ieder kind in de gemeente.

Keycord voor minister Slob

De minister werd ontvangen op OBS Villa Kakelbont en CBS Juliana van Stolberg. Hier sprak hij met leerlingen en onderwijsprofessionals over de verbindende aanpak. Dankzij deze aanpak worden conflicten samen en met positieve taal opgelost. De kinderen hebben keycords ontworpen met vragen die ze elkaar kunnen stellen tijdens en na een conflict. Ook de minister kreeg een keycord: “Deze zou ik soms goed kunnen gebruiken in de ministerraad of Tweede Kamer”, vertelt hij de kinderen. Daarnaast zijn op de school zogeheten JuulREPS gekozen. Dit zijn leerlingen die getraind zijn om als vertegenwoordiger (representative) van de verbindende aanpak op te treden bij ruzies.

Verbindende aanpak

Die verbindende aanpak draait om hoe je het verschil maakt in het leven van kinderen met behulp van het bouwen van een goede relatie. Zowel leerlingen onder elkaar als tussen leraren, ouders en maatschappelijk organisaties. Deze samenwerking werd eveneens benadrukt door medewerkers van stichting Spelenderwijs die een doorgaande lijn van VVE naar de basisschool onderstreepten en door Billy Jo van CityTrainers, die vertelde hoe hij als trainer zich verder ontwikkelt door het contact met leerlingen.

Jong Hoogeveen

Mede dankzij de interventie Jong Hoogeveen is er een cultuuromslag in gang gebracht in Hoogeveen. In 2017 is Hoogeveen vanuit de GKA gestart met een training waarbij diverse docenten en medewerkers van maatschappelijke partners in Leeds hebben geleerd over de ‘verbindende aanpak’. Johanna Sellis, programmamanager Jong Hoogeveen: “We hebben gewerkt via het ‘train the trainer’-concept zodat het effect zich als een olievlek kon uitbreiden. En dat is gebeurd. Hoogeveen is een nieuwe generatie aan het opleiden.”

> Lees meer over de interventie in Hoogeveen