Taalklassen voor volwassenen binnen de basisschool

In 2014 is de eerste Taalklas ontstaan op één van de onderwijskansenscholen binnen de gemeente Breda. Voor de veelal niet-Westerse ouders bleek de component taal de belangrijkste factor te zijn om de drempel van de school over te stappen. De Gelijke Kansen Alliantie is een van de partijen die de interventie heeft ondersteund, zodat de gemeente het heeft kunnen uitbreiden naar drie onderwijskansenscholen in Breda.