Regeling cultuureducatie zet in op vergroten van gelijke kansen voor leerlingen

De komende vier jaar wordt er met de ondersteuningsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 voor de derde keer geïnvesteerd in cultuureducatie voor alle kinderen in Nederland met extra ruimte voor gelijke kansen. Scholen die hiervoor samenwerken met gemeenten en culture instellingen kunnen tot en met 2 november 2020 een aanvraag indienen.

De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit loopt al sinds 2013. Het doel van de regeling is om cultuur een vaste plek te geven in het onderwijs. De komende periode ligt de nadruk op de ontwikkeling van het nieuwe curriculum, aansluiting binnen- en buitenschools aanbod, meer mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs en het mbo en op gelijke kansen. In onderstaande video kijkt minister Van Engelshoven van OCW vooruit op de komende vier jaar tijdens haar werkbezoek aan Maas Theater en Dans. Daarbij neemt ze deel aan een digitale cultuurles. Bekijk het verslag hieronder:

Voorwaarden en aanvragen regeling

Scholen uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het speciaal onderwijs komen in aanmerking voor de regeling als zij in samenwerking met de culturele sector in hun gemeente willen investeren in cultuureducatie. Alle voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.