Blog Monaïm Benrida: De leraar is een belangrijke verschilmaker!

In zijn blog vertelt programmamanager Monaïm Benrida over de community Urban Education: een plek waarin leraren, team- en schoolleiders verder geëquipeerd worden om nog beter talent aan te spreken. Daarvoor hebben leraren 'spelgevoel’ nodig. Zij moeten snel kunnen schakelen tussen wat nodig is en het begrijpen van situaties.

Blog Monaim Benrida over Community Urban Education

"Als leraar laat je leerlingen leren, dat klinkt eenvoudiger dan dat het is. Want er komt veel bij kijken om leerlingen als groep en als individu te laten leren, zeker wanneer de klassen superdivers zijn en er in sommige gevallen ook sprake is van een disbalans tussen de binnen- en buitenschoolse leefwereld van leerlingen. Om dan tot een effectieve manier van lesgeven te komen, vraagt dit om een breed arsenaal aan vaardigheden van leraren; relaties opbouwen, omgaan met verschillen, bieden van veilig leerklimaat, presenteren, leiden van de groep, en nog veel meer. Daarom ben ik blij dat wij gezamenlijk –ieder vanuit zijn rol– er in zijn geslaagd om met de Community Urban Education (CUE) een plek te creëren waarin leraren, team- en schoolleiders verder geëquipeerd worden om nog beter talent aan te spreken.

In de CUE zullen alle deelnemers vanuit de gekozen professionaliserings- en cultuurveranderingsprogramma ‘De Transformatieve School’ (TS) vaardigheden verder ontwikkelen en versterken, ook zullen zij tools aangereikt krijgen. Het trainen op ‘spelgevoel’, het snel schakelen tussen wat nodig is en het begrijpen van situaties is wat mij betreft een van de belangrijkste onderdelen.

Trouwens bij spelgevoel denk ik direct aan mijn docent economie, die ruim 25 jaar geleden een unieke manier van lesgeven hanteerde. Hij wist precies hoe hij zijn leerlingen kon motiveren en laten leren. Meneer Joosten paste zijn manier van lesgeven aan op de belevingswereld van mij en mijn klasgenoten. Zijn lessen waren een soort theatervoorstelling en zijn inspiratie was Youp van ’t Hek. Dankzij meneer Joosten werd economie mijn favoriete vak, én is sindsdien Van ’t Hek een van mijn favoriete cabaretiers. Want naast het behalen van goede cijfers voor het vak economie, werd mijn horizon verbreed doordat ik Nederlands cabaret leerde kennen. Dat keken wij thuis niet. Van ’t Hek maakte grapjes die in mijn leefwereld niet voorkwamen, of haalde maatschappelijke issues aan waar wij thuis niet over praatten. Ook dát is ontwikkeling.

In de ‘Community Urban Education’ zullen de pioniersscholen een TS-verdiepingsprogramma aangeboden krijgen en zullen minstens 25 andere scholen met het TS-basisprogramma starten. In totaal gaat het om ruim 1500 leerkrachten en docenten in het primair en voortgezet onderwijs en op MBO opleidingen. Hiermee zetten we een nieuwe en belangrijke volgende stap in het bevorderen van kansengelijkheid. En met deze besloten LinkedIn-groep hoop ik op veel interactie en kennisdeling met betrekking tot lesgeven in een grootstedelijke context. Ik roep iedere betrokkene op om in deze groep ons en elkaar op te zoeken en wens iedereen veel succes, veel inspiratie en mooie resultaten toe!"

Door Monaïm Benrida

Programmamanager Gelijke Kansen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap