Minister Slob: ‘Laat u inspireren door initiatieven van scholen bij de aanpak van armoede’

“Beste lezer, in Nederland heeft een grote groep mensen het goed, of zelfs uitstekend. Zij leven in welvaart, kennen een hoge levensstandaard en hun kinderen kunnen profiteren van alle kansen op ontwikkeling die ze krijgen. Helaas groeit lang niet iedereen zo op. Een deel van de Nederlandse kinderen leeft zelfs in serieuze armoede. Per klas gemiddeld twee leerlingen. Hun ouders leven van een inkomen dat net boven de bijstandsnorm ligt. Dat vind ik ernstig. Opgroeien in armoede heeft een grote impact op de ontwikkeling van een kind. Kinderen die in armoede leven ervaren stress, minder steun van hun ouders, leven met meer onzekerheid en zien minder toekomstperspectief.”

Brochure Omgaan met armoede door scholen

Hiermee opent minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob de brochure ‘Omgaan met armoede op scholen’.

Interdepartementale samenwerking

Deze brochure is een coproductie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Door interdepartementaal samen te werken, worden ‘slimme’ verbindingen gelegd tussen de verschillende beleidsdossiers. Armoede is zo’n thema wat beide ministeries raakt. Door de handen in een te slaan, kunnen we armoede onder kinderen en jongeren vanuit de verschillende leefwerelden (thuis, school, omgeving) aanpakken.

Gezamenlijk kennis delen en opbouwen

In de brochure delen scholen hun ervaringen als het gaat om de omgang met armoede. Deze voorbeelden dienen als inspiratiebron voor gemeenten, scholen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Door actief samen te werken en onze ervaringen te delen, bouwen we gezamenlijk kennis op. Zo bevorderen we met elkaar de kansengelijkheid voor kinderen en jongeren.