Brochure: Omgaan met armoede op scholen

In deze brochure staan een aantal mooie initiatieven van scholen over de omgang met armoede. Alertheid rondom armoede staat bij hen al hoog op de agenda. Deze initiatieven kunnen dienen als inspiratiebron voor anderen. Zodat we samen, stap voor stap, tot een meer gelijkwaardige ontwikkeling voor álle kinderen in Nederland komen.