Monaïm Benrida: “Dubbeltjes moeten kwartjes kunnen worden. Of beter: euro’s”

In zijn blog vertelt porgrammamanager Monaïm Benrida hoe armoede de kansen van kinderen belemmert. Signaleren van armoede is een taak voor ons allemaal. Vanuit het programma Gelijke Kansen dragen we bij aan bewustwording rondom dit thema en helpen scholen bij de aanpak van kinderarmoede.

Programmamanager Monaïm Benrida over kinderarmoede

Martin groeide op in armoede en vertelt hierover in de prachtige mini-serie Levenslang, waarin ook andere volwassenen aan het woord komen die opgroeiden in armoede. Als kind verstopte Martin zich voor de wereld onder de dekens van zijn bed. Van zijn eerste zakgeld kocht hij een krop sla op de markt voor het avondeten, want dat vond hij zo lekker.

Martin is er van overtuigd dat als je voor een dubbeltje wordt geboren, je toch een kwartje kunt worden. Maar hoe? Dat is lastig. Armoede is eenzaam. En hoewel we veel kunnen geven aan kinderen, het gevoel van armoede gaat niet weg. Of zoals Martin zegt: de groep buitenbeentjes groeit en daar moeten we ons diep voor schamen.

Martin: "Er wordt kinderen onrecht aangedaan."

Kinderarmoede in Nederland

In Nederland groeit één op de negen kinderen op in armoede. Uit alles blijkt dat opgroeien in armoede meer is dan het niet hebben van spullen. Het maakt dat je je als kind minder voelt, het heeft invloed op de keuzes die je maakt in je leven en op je toekomstperspectief. Het belemmert je kansen. Het is onze taak om deze belemmeringen weg te nemen of te verminderen. En om te stimuleren daar waar mogelijk. Daarom is het niet alleen een onderwerp van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), maar van ons allemaal.

Stress en schaamte door armoede

Armoede kun je op verschillende manieren definiëren. Het is een gebrek aan eten: zonder ontbijt naar school of met een lege broodtrommel. Het is een gebrek aan spullen, waardoor kinderen niet mee kunnen doen aan de ‘harde wereld’. Omdat ze geen toegang hebben tot gadgets en de nieuwste spijkerbroek niet kunnen kopen. Het is een gebrek aan sport en cultuur: er is geen geld voor een lidmaatschap of bezoek aan een voorstelling of museum. Het is de sociale pijn. Dwars door alles heen loopt de stress rondom armoede, die vaak gepaard gaat met die van schuldenproblematiek. En we weten uit onderzoek dat kinderen minder goed leren in een stressvolle omgeving.

Programma Gelijke Kansen & Armoede

Vanuit het programma Gelijke Kansen in het onderwijs proberen we ons steentje bij te dragen. We werken aan verdere bewustwording rondom armoede, omdat het vaak in de taboesfeer blijft hangen. Je vraagt bijvoorbeeld niemand op de man af of hij misschien arm is. In de serie Levenslang proberen we taboes te doorbreken.  Bovendien willen we armoede nog steviger op de agenda zetten. Dat doen we bijvoorbeeld tijdens de Publieksacademie Armoede op 3 juni a.s. Scholen, gemeenten, inwoners en maatschappelijke organisaties in de Stadsschouwburg Groningen komen die dag bij elkaar. Samen bedenken zij nieuwe, creatieve en slimme oplossingen voor de aanpak van kinderarmoede. Ons programma is partner van het initiatief en ondersteunt de Publieksacademie.

Signaleren van armoede

Ook ontwikkelen we in samenwerking met SZW een brochure en een handreiking voor scholen.

Want daar ligt een taak voor het onderwijs: het signaleren van armoede. De brochure is over een paar weken gereed en bevat goede voorbeelden van hoe je omgaat met armoede. De handreiking staat voor volgend jaar op de agenda. Die licht toe hoe je armoede signaleert, hoe je ermee omgaat en welke hulp voorhanden is. Zodat dubbeltjes, kwartjes kunnen worden. Of beter nog: euro’s.

Benieuwd wat jij kan betekenen voor het programma Gelijke Kansen? Neem contact op met Monaïm Benrida en zijn team.